Dialogmøde: Løsninger til reduktion af uro for personer med demens

Personer med demens føler ofte uro/rastløshed og kan derfor have uhensigtsmæssig adfærd. Der bruges i dag mange ressourcer på at håndtere uro både hos personale og pårørende. Der efterspørges derfor løsninger, der kan reducere uro for mennesker med demens - både i eget hjem, på plejecentre og på sygehuse.

Odense Kommune, CoLab Odense og Welfare Tech inviterer i fællesskab kommuner, sygehuse, virksomheder og andre interesserede til dialogmøde omkring løsninger til reduktion af uro for mennesker med demens.

Oplev blandt andre: 

  • Gloria Mundicare -  Præsenterer dukke med musikterapi 'Music Doll', og krammekasse til beroligelse 'Orbisbox'
  • MeWeSpace - Præsenterer 'Sansestimulering og Livshistorier'
  • MOTITECH - Præsenterer en motiverende træningscykel 'MOTIview', der genererer videoer af landskaber, som den demente kender
  • Zibo Athene - Præsenterer musikpuden 'Dreampad hovedpude' og 'Sansestimulerende madrasser' til beroligelse og fremme af velvære hos den demente
  • Forebyggende Medicin - Præsenterer sansestimulering via et "tryllebord" 'Tovertafel' med bevægende genstande, som kan påvirkes ved berøring
  • Wellness Nordic - Præsenterer deres 'Terapigyngestol', som har en positiv indvirkning på det mentale og fysiske velbefindende hos personer med en demenssygdom

Efter hver pitch er der mulighed for at komme i dialog med repræsentanter fra virksomhederne.

Sted: Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Dato: 15. marts 2017
Tid: Kl. 09.00-15.00
Pris: Gratis (ved udeblivelse uden afbud pålægges et gebyr på 500 kr.)

Tilmeld dig her

Dialogmødet afholdes i forbindelse med Innoevent 2.0, som i år har fokus på demens. Læs mere om Innoevent her på sitet.