Case 4: Big Data og astma

Vi lever i en tid hvor borgere og patienter i stigende grad registrerer egne data. På nuværende tidpunkt genereres der i omegnen af 2,5
exabytes hver dag. Det er en samlet datamængde, hvori der også indgår sundhedsdata.

En stigende del af befolkningen anvender forskellige smartdevices, der i forskelligt omfang registrerer biologiske data.

Vi er kun i begyndelsen af hvad der er muligt, og hvad forbrugerne er villige til at registrere. Med indtoget af aktivitestrackere, smartphones, og snart smartclothes er der et hav af muligheder for at samle brugbare data til brug for prædiktive modeller i sundhedsvæsenet.

Samtidig er sundhedssektoren optaget af begrebet Big data, og hvorledes vi kan anvende dette til netop forebyggelse.

Når egen monitorerede data og Big Data møder hinanden – kan dette muligvis få en betydning for de beslutninger patient/borger i meget højere grad selv kan gøre i et fremtidens sundhedsvæsen. Her tænkes specifikt på patienter med kroniske lidelser, der allerede i dag varetager behandlingen af egne lidelse selv, og gennem egen observationer og vurderinger af egen tilstand selv øger og sænker medicinindtag med henblik på at leve et så godt liv som muligt med kronisk sygdom.

I denne case har vi fokus på astma patienters mulighed for at vurdere og handle hensigtsmæssigt på selvmonitorerede data, således at det kan føre til forebyggelse af forværringer, adfærds- og livsstilsændring.

Emnet udvikles i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J,

Odense Universitetshospital, HC Andersen Børne Hospital, Klinisk IT ved OUH.

 

De muligheder rejser en række spørgsmål i forhold til et sådannet arbejde:

  • Hvilke data giver det mening at benytte?
  • Hvordan skal data indsamles?
  • Hvilke devices skal i spil?
  • Hvilke teknologier er relevante?
  • Hvilke sensor typer skal der til?
  • Hvordan skal sundhedsvæsnet gribe analysearbejdet an?
  • Hvornår skal borgeren adviseres omkring eventulle risici?

 

 

Sara Emilie Troelsdatter

23 81 65 59

seha@ucl.dk

 

Mette Damkjær Syse

61 30 99 19

mette.syse@rsyd.dk