Om InnoEvent

I InnoEvent mødes studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), University College Lillebælt (UCL) og Syddansk Universitet (SDU) i en uge og arbejder i tværprofessionelle grupper med real life cases stillet af Odense Universitets Hospital omhandlende forskellige aspekter af forebyggelse, livsstil og adfærdsændringer.

De studerende arbejder med at indhente viden og præsenteres for viden om forskellige patientgrupper og nyeste forskning inden for de fire cases områder.

I InnoEvent arbejder sundhedsprofessionelle, forskere og virksomheder, der er eksperter inden for de fire cases områder, og studerende tæt sammen for at skabe løsninger inden for året tematik.

Således består InnoEvent af to overordnede faser, som beskrives yderligere nedenfor:

  1. Videnfasen
  2. Innovationsfasen

Videnfasen

I videnfasen skal de studerende tilegne sig viden om de emner, der berøres i InnoEvent, og som er en del læringsmålene.

Det er blandt andet emner som tværgående samarbejde, projektledelse, innovation og entreprenørskab samt årets tema, som i 2018 er Forebyggelse, livsstil og adfærdsændringer.

Videnfasen har til formål at give de studerende en faglig ballast forud for Innovationsfasen, hvor selve eventen foregår.

Litteratur og viden formidlet i andre formater er udvalgt at forskere og de studerende selv Videnfasen kommer primært til at foregå digitalt, hvortil der bliver udviklet og trukket på digitale læringsvideoer og ydermere oplistet relevant litteratur.

Videnfasens resultater opsamles digitalt her på siden

Innovationsfasen

Innovationsfasen refererer til den uge, hvor de studerende på tværs arbejder med de respektive cases.

I 2018 er dette i uge 11.

De studerende har forinden meldt sig ind på, hvilken case de ønsker at arbejde med og er ligeledes inddelt i teams.

De studerende mødes med virksomheder og eksperter inden for de fire forskellige cases, så de hele ugen igennem arbejder med kvalificeret viden og gode sparringspartnere.

Sara Emilie Troelsdatter

23 81 65 59

seha@ucl.dk

 

Mette Damkjær Syse

61 30 99 19

mette.syse@rsyd.dk