Case 3

Videoerne er produceret af sundhedsstuderende:

Diabeteshåndbogen:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/t-endokrine-metaboliske-ernaeringsmaessige-forhold/diabeteshaandbog-praktisk-diabetespleje-og-behandling/

Det tværsektorielle forløbsprogram og kommunikationspakke:

https://www.rsyd.dk/wm280600

Bog:

Beck-Nielsen, Henning 2013: ”Angsten er der jo altid: diabetikere og behandlere om at leve med risikoen for lavt blodsukker”

Artikler:

- YEOH, E., CHOUDHARY, P., NWOKOLO, M., AYIS, S. & AMIEL, S. A. 2015. Interventions That Restore Awareness of Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. Diabetes Care, 38, 1592-609.

- LAVERNIA, F., KUSHNER, P., TRENCE, D., RICE, D., DAILEY, G. & KURITZKY, L. 2015. Recognizing and minimizing hypoglycemia: The need for individualized care. Postgrad Med, 127, 801-7.