Info

InnoRun starter onsdag den 31. oktober kl. 09.00 og slutter den 1. november kl. 15.30.

Det sker på adressen Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Ved campens afslutning vil grupperne pitche deres forslag for et panel med inviterede dommere. Grupperne får her kort feed-back og der kåres et bedste forslag som belønnes med beskeden præmie.

Forud for selve InnoRun vil der blive afholdt en workshop den 25. oktober på Seebladsgade 1 5000 Odense C. (tidspunktet tilgår) På workshoppen vil alle studerende deltage, samt undervisere og andre videnpersoner. På workshoppen vil casene blive gennemgået, herunder mål og info omkring teamarbejdet mv. Desuden vil alle praktiske forhold også blive gennemgået.