DEL 1

April 2017 – april 2018

Projektets del 1 er afdækning af brugernes behov. Projektet lagde ud med et systematisk review, der undersøger hvilke interventioner, der findes i forvejen, og om de har påvist en effekt. Der findes i forvejen en række applikationer, som bruges forskellige steder i verden, men der er brug for mere forskning omkring hvordan man vedvarende kan motivere folk til at bruge en livsstilsapplikation. De fleste applikationer bruges over en kortere periode, men leder ikke til en livsstilsændring på sigt.

I løbet af vinteren 2017 / 2018 er der blevet udarbejdet fem fokusgrupper med postpartum kvinder i henholdsvis Svendborg og Odense, samt to fokusgrupper med sundhedsfaglige, der i hverdagen arbejder med gravide og postpartum kvinder. Her er der blevet indsamlet data, der fokuserer på de behov, der er relateret til vægtkontrol og sund livsstil efter en fødsel. Data fra fokusgrupperne vil blive taget med videre i udviklingen af interventionen.