Mål

Målet med projekt MomITs intervention er at bremse udviklingen af overvægt blandt kvinder, der har født, give dem hjælp til en sund livsstil og på sigt forebygge livsstilssygdomme relateret til overvægt, samt give kommende generationer en sund start på livet.