Undervisningsmaterialer

Projektet Nordic Languages and Cultures’ Course Materials har udviklet undervisningsmateriale og film, som med fordel kan bruges i undervisningen. Materialerne giver indblik i de nordiske landes mødekultur og erhversliv, hvor de studerende bliver inddraget i de essentielle problematikker som kan stilles i det virkelig liv. Undervisningsmaterialerne har til formål at udvikle studerendes evner inden for nordisk sprog og kultur, samt gør det interessant at tage på udveksling i disse lande.

Undervisningsmaterialerne giver indsigt i kulturelle og sproglige forskelle og ligheder mellem Sverige, Norge, Danmark og Finland, med fokus på uddannelse og virksomhedskultur.

Undervisningsmaterialer

Lederskab og mødekultur
 

Denne video kan bruges til at skabe debat om hvad der kendetegner dansk lederstil og mødekultur. Med udgangspunkt i 2 virksomhedsrepræsentanters erfaringer får vi indblik i det danske erhvervsliv. Videon giver dermed en formelt introduktion til det danske arbejdsmarked. Hvorvidt dette stemmer overens med de studerendes- såvel som underviserens overbevisning, lægger op til en interessant diskussion i undervisningslokalerne.

 

Download materialer

     

 

Hvad kendetegner god og dårlig ledelse

I denne video forsøger forskeren Kari Heggholmen at prikke hul i nogle alvorlige og interessane problematikker som underkuer vores arbejdspladser i Norden. Videon kan dermed bruges til at sætte de studerendes forståelse af norden på en prøve. At vi i norden har et godt velfærdsystem, herskes der ikke tvivl om, men om vi i virkeligheden har ligestillng, er et tankevækkende spørgsmål som ligger op til debat. Videonkan dermed bruges til at udfordrer de studerendes forståelse af Norden, og samtidigt give et nuanceret indblik i de problematikker som hersker på det moderne arbejdsmarked.

Hvad kendetegner god og dårlig ledelse

 

 

 

Lederskab og mødekultur i Sverige

 

Denne video giver et interessant indblik i svensk lederstil og mødekultur, og kan bruges som et undervisningsværktøj til at styrke de studerendes kendskab og evne til at begå sig på det svenske arbejdsmarked. Et stærkere kendskab til den svenske kultur og erhversliv styrker ikke kun blot deres indsigt til nabolandet, men er også med til at styrke deres evne til at begå sig på et interkulturelt niveau, den dag de skal stifte bekendskab med det globale arbejdsmarked.

Ledarskap och moteskultur i sverige.pdf

 

Finsk lederskab

Denne video giver et humoristisk indblik i en finsk direktørs tankegang og måder at spare penge på. Video kan med fordel bruges i undervisningen da den formår at inddrage de studerende via dens underholdende tilgang. Samtidigt med at den fungerer som diskussionsopstarter for nogle seriøse emner, såsom hvilke beslutninger de forskellige ledertyper er konfronteret overfor, hvornår er man en god og dårlig leder og er der forskel på en finsk og dansk leder? Disse spørgsmål er ikke blot spændene at få svar på. Men de er også med til at styrke de studerendes bevidsthed om det finske erhvervsliv.   

Download Materialer.zip

 

 

 

Nordisk Sprog

 

Hvad for nogle mistorståelser kand er opstå, når en dansker, en nordmand, og en svensker taler sammen? Denne video kan bruges til at i tale sætte vigitgheden af at kommunikere, og samtidigt være bevidst om at misforståelser kan opstå når vi kommunikerer med vores nabolande. Videoen kan være et frisk bidragelse til undervisningen, da den tager udgangspunkt i 3 unge mennesker fra hver sit skandinaviske land, er dette noget som kan skabe genkendelsesværdi hos de studerende og motivere dem til at debatere på en effektiv måde. 

 Sprogtest.pdf

 

Norsk i Finland

Hvordan er det at være udvekslingsstudent i Finalnd? I denne video følger vi en norsk udvekslingsstudents dagligdag i Finland. Mange studerende går med en drøm i maven om at studere et semester i udlandet. Som undervisere kan man se en stor fordel i at opfordrer de studerende til at studere i udlandet,  da dette er kompetencer som efterspørges ude i erhvervslivet. Dog kan det være svært at i tale sætte nogle af de oplevelser de studerende evt. vil stå overfor. med udgangspunkt i Finland, kan denne video være gavnligt i at formidle og afmystificere det at tage et semester i udlandet.

 

Download Materialer.zip

 

Velfærd i Sverige og Norden

Hvordan er den nordisk velfærdsmodel egentligt skruet sammen? Denne video kan bruges til at udfordrer de studerendes kendskab til velfærdsmodellen. Med udgangspunkt i dette, giver videoen rig mulighed for at diskutere forskellen og ligheden mellem modellerne i de forskellige skandinaviske lande. Dette kan styrke de studerendes kendskab til samfundet omkring dem og ikke mindst det samfund de begår sig i.

Download Materialer.zip

 

Nordisk børnelitteratur

 

Nina Goga er litteraturforsker ved Høgskolen i Bergen. I denne video forklarer hun, hvad der typisk kendetegner karaktererne i nordisk børnelitteratur. Karakterne representerer forskellige ledertyper, som kan findes ude i det virkelige arbejdsmarked. Videon kan med fordel anvendes i undervisningen, da det ligger op til refleksion og inddrager de studerende ved at give dem en atypisk indblik i de forskellige lederskabstyper som kan findes ude i erhvervslivet.

Download Materialer.zip