OK-FONDEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN OG ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, SAMT 8 FORSKELLIGE FYNSKE KOMMUNER HAR ET ØNSKE OM AT FREMME SAMARBEJDET INDENFOR DEMENSOMRÅDET.

 DET HAR FØRT TIL ET FORMELT SAMARBEJDE, SOM BENÆVNES UDVIKLINGSCENTER FOR DEMENS.

Se mere om Udviklingscentret

Projekt 1 - Diplomkursus i Digitalisering og Build 4.0

Styregruppen er udviklingscenterets øverste myndighed. Den er sammensat af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, OK- Fonden og uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere

Projekt 2 - Diplomkursus i Cirkulær byggeri

Opgaven for Følgegruppen for borgere og pårørende er at drøfte og medvirke til at kvalificere oplæg til udviklingscentrets handleplan.

Læs mere

Projekt 3 - Kandidatuddannelse i Renoveringsledelse

Formålet med den politiske følgegruppe er at understøtte og sikre opbakning til udviklingscentrets initiativer og aktiviteter.

Læs mere

Projekt 4 - Brobygning mellem kandidatuddannelse i Informatik og Ledelse og Konstruktøruddannelsen

Med samarbejdsaftalen markerer parterne et formelt samarbejde officielt benævnt ”Udviklingscenter for demensområdet på Fyn”.

Læs mere

Projekt 5 – Diplomkursus i ”Implementering af metoder og værktøjer, til optimering af projekteringsprocessens digitale værdikæde.

...

Læs mere

Projekt 6 - Diplomkursus i ”Byggeplads med et jævnt arbejdsflow samt et godt arbejdsmiljø”

...

Læs mere

__________________________________________