OK-FONDEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN OG ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, SAMT 8 FORSKELLIGE FYNSKE KOMMUNER HAR ET ØNSKE OM AT FREMME SAMARBEJDET INDENFOR DEMENSOMRÅDET.

 DET HAR FØRT TIL ET FORMELT SAMARBEJDE, SOM BENÆVNES UDVIKLINGSCENTER FOR DEMENS.

Se mere om Udviklingscentret

Styregruppen for Udviklingscenter for Demens

Styregruppen er udviklingscenterets øverste myndighed. Den er sammensat af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, OK- Fonden og uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere

Følgegruppe for borgere og pårørende

Opgaven for Følgegruppen for borgere og pårørende er at drøfte og medvirke til at kvalificere oplæg til udviklingscentrets handleplan.

Læs mere

Politisk følgegruppe

Formålet med den politiske følgegruppe er at understøtte og sikre opbakning til udviklingscentrets initiativer og aktiviteter.

Læs mere

Samarbejdsaftalen

Med samarbejdsaftalen markerer parterne et formelt samarbejde officielt benævnt ”Udviklingscenter for demensområdet på Fyn”.

Læs mere

Handleplansaktiviteter

...

Læs mere

Netværksaktiviteter

...

Læs mere

__________________________________________