STYREGRUPPEN FOR UDVIKLINGSCENTER FOR DEMENS

 

Styregruppen er udviklingscenterets øverste myndighed. Den er sammensat af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, OK- Fonden og uddannelsesinstitutionerne.

Styregruppen sætter retning for, hvilke initiativer og aktiviteter, der skal arbejdes og disse udmøntes i handleplanen. Sekretariatet sikrer gennemførelse af handleplanens initiativer og aktiviteter.

Formanden for styregruppen er udpeget blandt de deltagende parter: Michael Bjørn vicedirektør Velfærd - Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Assens Kommune.