Dau uddannelses dag hos Erhvervsakademiet Lillebælt

Temaet er: Hvordan bygger vi IT ind i automationsuddannelserne?

IT er ved at blive bygget ovenpå automatiseringen i industrien.

Den stærkt øgede dataopsamling, databehandling og dataintegration på tværs af den enkelte industrivirksomhed stiller nye krav til indholdet af uddannelserne og efteruddannelserne.

På uddannelsesdagen vil virksomheder, eksperter og uddannelsesinstitutioner give deres bud på, hvad mere IT og flere data stiller af krav til jobfunktionerne, uddannelserne og efteruddannelse.

Vi sætter spot på, hvad industriens behov er, hvad virksomhederne selv gør, og hvordan uddannelsesinstitutionerne kan være med til at løse disse behov.

Du får mulighed for at give din bud på, hvad der er behov for af kompetenceudvikling, udveksle erfaringer på tværs samt blive inspireret og lære af de gode eksempler fra andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Bliv klogere, giv dine bud og find svar på:

  • Hvilke kompetencer får medarbejderne brug for, når IT kommer til at spille en større rolle i automation?
  • Hvad har vi haft succes med?
  • Hvordan reagerer medarbejderne på de nye krav, og hvordan klæder vi den eksisterende arbejdsstyrke på til
  • digitaliseringen?
  • Hvordan kommer vi mere IT ind i automationsuddannelserne?
  • Hvad skal indholdet være i efteruddannelser vedrørende automation og informationssystemer?

Uddannelsesdagen er målrettet undervisere, uddannelsesledere, virksomheder og eksperter, der arbejder med digitalisering og automation i industrien.

Tilmelding kan ske her


Program for dagen

Kl. 9.30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00 Velkomst og hvordan IT er ved at blive bygget oven på automation i Industrien Formand for DAu's uddannelsesnetværk Leif Poulsen, Global Technology Partner, NNE A/S

Kl. 10.30 Hvordan tænker vi uddannelse i Industriel IT? Lektor John Bagterp Jørgensen, DTU Compute

Kl. 11.00 Hvordan dækker vi uddannelsesbehovene for både automation og IT i den enkelte jobfunktion? Direktør Svend Jensen, ERA 

Kl. 11.30 Case: Hvad er vores ambitioner i forhold til at integrere IT i produktionen og resten af virksomheden? MES Manager Ulrik Mørch, Kamstrup A/S

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 12.45 Hvilke udviklingstendenser ser vi inden for hyperfleksibel automation og digitalisering? Direktør Peter Plougmann, Plougmann Copenhagen

Kl. 13.15 Case: Hvordan klæder vi medarbejderne på til den digitale fabrik på Grundfos? Uddannelseschef Finn Brøndum, Grundfos A/S

Kl. 13.45 Workshops:

  • Hvilke kompetencer får vi brug for, når IT integreres kraftigere i den automatiserede industri?
  • Har vi de rigtige uddannelser og efteruddannelsestilbud i krydsfeltet mellem automation og IT til industrien i Danmark?

Kl. 14.45 Opsamling på workshops og afrunding Formand for DAu’s uddannelsesnetværk Leif Poulsen, Global Technology Partner, NNE A/S

Kl. 15:00 Tak for i dag