National dialogmøde del 1


På vegne af sektorens Udviklingsråd inviterer EA Lillebælt til 2 arrangementer, der skal udfordre akademi- og erhvervsakademiuddannelserne på det automationstekniske område – dvs. diskutere, hvordan uddannelsernes kvalitet og relevans kan skabe værdi for studerende og erhverv.

Program for mødet i dialogforum d. 18. april

9.45 Kaffe og indregistrering

10.00 Velkomst v/ Jens Mejer

10.15 Kompetencer og kompetenceudfordringer – 2 situationsbilleder

Odense Robotics og Damvad – et lokalt billede fra Robotklyngen i Odense v/ Mikkel Christoffersen, Forretningschef

Kompetencebehov i landskabet mellem faglærte, teknologer og ingeniører, v/ Steen Harder Ulrichsen, Sektionsleder Teknologisk Institut

11.15 Uddannelses- og udfordringsbillede v/ Svend Jensen, ERA og Maria Windt Jul, Videncenterchef EA Lillebælt

Svend og Maria vil tegne et billede af og byde på en diskussion om uddannelserne og arbejdsmarkedet på automationsområdet.

Indledende: En kort præsentation af de danske uddannelser, der på forskellige niveauer matcher kompetencebehov i industrien – fra operatør til PHD. Herunder en rammesætning af erhvervsakademisektorens uddannelser i dette billede.

Efterfølgende: En præsentation af to sider af arbejdsmarkedet som aftager og efterspørger vores dimittender:

På den ene side: De SMV’er der gør brug af – eller kunne gøre brug af - automation og robotteknologi. Det er virksomheder der spænder fra de virksomheder, der endnu ikke har igangsat en automatisering over de der så småt er gået i gang til de der har integreret automation i flere af virksomhedens processer.

På den anden side: De virksomheder, der producerer løsninger og ”stand alone” applikationer til brug i industri, på velfærdsområdet, off-shore mv.

12.45 Frokost

13.30 Diskussion

I den sammenhæng er der et væld af udfordringer som kræver nye samarbejdsmodeller mellem erhverv og uddannelser. Det er udfordringer, der spænder fra, at ikke alle kender vores uddannelser over ringe tiltrækning af studerende til et arbejdsmarked, der er utroligt differentieret teknologisk og branchemæssigt.

Vi vil facilitere en diskussion, der kan munde ud i 3 – 5 anbefalinger til konkrete modeller til måde at lave samarbejde på mellem erhverv og uddannelser.

15.30 Afrunding og på gensyn d. 30. maj

Anbefalingerne vil blive samlet op beskrevet og sat på spil d. 2 maj, hvor kredsen af deltagere vil blive udvidet med en række virksomheder, der kan udfordre og kvalificere modelarbejdet.