Konceptudvikling og simulering af automationsløsning hos Plum

”Et forsøg er bedre end 1000 ekspertantagelser” (V.Kann Rasmussen founder af VELUX) er en solid tilgang når viden og teori skal afprøves i praksis, når innovation og udvikling er omdrejningspunkt.

Det kan dog i praksis være dyr købt viden når praksis skal prøves af i et eksisterende produktions setup.

Det er her et system som Robostudio, et ABB simulerings produkt, kan skabe helt ny værdi for virksomheder.

Med Robostudio kan man kreere en tro kopi af virksomhedens produktionsmiljø.

Med autocad tegninger bliver målestoksforhold som de er i det ægte miljø, og de enkelte maskiner og robotter kan flyttes rundt for optimalt layout.

Den automatiserede proces kan programmeres og afvikles i systemet, både robotter, PLC’er, motorer og diverse drives kan programmeres og afvikles i realtid.

Dette betyder, at man som produktionsansvarlig kan få et troværdigt billede af det mulige fremtidige produktions flow samt regne business case inkl. ROI.

 

Virtuel konceptudvikling

Den fynske virksomhed Plum, der primært producerer hygiejne produkter til hospitalsindustrien, har et ønske om en automatisering af en produktionslinje.

Linjen påfylder diverse produkter i poser samt pakker disse i forskellige æsker med forskellige lukninger.

Processen er manuel og personerne der opererer linjen foretager samtidig kvalitetskontrol af poser, vægt, svejsninger mm. Plums ønske er at frigive personalet omkring produktionslinjen helt eller delvist samt øge produktionshastigheden.

Plum har ikke selv ressourcer til at undersøge hvorledes dette kan effektueres, og har ikke det fornødne kendskab til de enkelte teknologiers formåen.

EAL har i foråret sat vores 2 semester automationsteknologer til at konceptudvikle løsninger til Plum.

Dette er dokumenteret i 8 rapporter og 8 simulerede film i Robostudio, af Plums mulige automatiserede produktion.

Vi har besøgt Plum 2 gange samt haft videooptagelser af deres nuværende produktion.

Der ud over har vi haft alle deres produkter på skolen.

Vi har undervist i Robostudio således at de studerende har kunnet opstille og programmere et fremtidigt produktions flow for Plum.

Vi har besøgt automationsmesser i ind- og udland for at undersøge de forskellige teknologier på markedet, og har undervist i innovation og produktionsforståelse for at kunne komme op med helt ny koncepter for virksomheden.

Projektet var de studerende førsteårs prøve og er dermed afsluttet med en eksamen hvor 3 af de ansvarlige for Plum var tilstede.

 

Implementering

Plum har vurderet de 8 koncepter og plukket løsninger de ønsker at arbejde videre med.

For vores automationsteknologer på 3. Semester vil deres tekniske projekt dermed bestå i at teste teknologierne i laboratorie samt indgå i det team der skal implementere løsningerne hos Plum.

For studerende på 3. Semester afholder vi en ca. 8 ugers periode hvor de studerende indgår i projekter hos automationsvirksomheder ca. 2 dage om ugen.

Dette giver de studerende et kendskab til langt flere teknologier end vi kan have i et skole laboratorie.

Samtidig får de studerende en helt anden oplevelse af projektstyring og nødvendig styret kommunikation i et projektteam der ikke kan sidde sammen hele tiden.