UR Robot Integration

Opgaven lød på at udarbejde et løsningsforslag til placering af kølemåtter ovenpå den bearbejdede fisk med det formål, at fisken skal kunne sendes med fly direkte til forbrugerne i New York.

Kravet var, at robotten skulle kunne stå i umiddelbar nærhed af de ansatte uden mekanisk afspærring.

Projektet blev afviklet med analyse af robotter på markedet, et gennembearbejdet og
veldokumenteret valg af robot, konkret robot type, griber, PLC-hardware samt kommunikation med andet hardware i produktionen.

Konceptet er beskrevet ved brug af virtuel commisioning i programmet RoboDK med
programmersprog Phyton, for på den måde at afdække problemer før den egentlige integration og indkøring af robot i driften.

Projektet er projekteret med en tilhørende tilbagebetalingstid.