Agenda 

1. Medlemskab 

2. Beskrivelse af fredagsbaren af Christian Bo Nissen 

3. Valg af nye medlemmer 

     3.1 Formand for bestyrelsen 

     3.2 Næstformand for bestyrelsen 

     3.3 Kasserer 

     3.4 Suppleanter

     3.5 Formand for eventrådet 

     3.6 Medlemmer af eventrådet 

     3.7 EAL medlemmer 

4. Andet 

Læs referat