Temadag: Byggeprocessen i renovering

Hvordan laver du en renoveringsstrategi? Hvilke forundersøgelser giver værdi af gennemføre? Hvordan bruger man risikostyring systematisk? Hvordan håndterer man brugere og beboere under renoveringsprojekter? Og hvorfor er samarbejde og kommunikation ekstra vigtigt i renovering?

Værdibyg har de seneste år udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger til byggeprocessen i renoveringprojekter, og disse vil være omdrejningspunkt for denne temadag i renoveringsprocessens tegn. På temadagen giver vi gode råd og værktøjer til at skabe en effektiv og værdiskabende renoveringsproces - lige fra idéfasen, frem til aflevering af byggeriet.

Renovering kræver særlige kompetencer og kvalifikationer, da byggeprocessen i et renoveringsprojekt er mere kompleks og indeholder langt flere uforudsigelige faktorer og parametre end nybyggeri. Temadagen er en unik mulighed for at få ny viden, komme i dybden med udfordringerne og få en indføring i metoder og redskaber til værdiskabende renoveringsprocesser.

Indhold og emner
Temadagen fokuserer på metoder og værktøjer til at håndtere udfordringerne i renoveringsopgaver. Bl.a. inden for:

  • Renoveringsstrategi
  • Gode råd til renoveringsprocessen
  • Forundersøgelser
  • Risikohåndtering
  • Samarbejde og kommunikation
  • Håndtering af brugere og beboere

Temadagen er relevant for alle, der arbejder med renovering: Bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Program

12.00   Sandwich

12.30 Velkomst og lidt om Værdibyg
v. Rolf Simonsen, Værdibyg
13.00 Hvad er renoveringsstrategi og gode råd til renoveringsprocessen
v. Rolf Simonsen, Værdibyg
13.40 Renoveringsstrategi i praksis
v. Kim Fink, C & W Arkitekter a/s
14.30 Pause

14.50 Forundersøgelse og risikohåndtering i renoveringsprojekter
v. Rolf Simonsen, Værdibyg
15.20 Info følger

15.50 Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
v. Christine Bjerregaard, Værdibyg
16.15 Samarbejde på tværs og håndtering af beboere
info følger
16.45 Afrunding og tak for i dag

Med forbehold for mindre ændringer i programmet

Pris
Det er gratis at deltage, takket være støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Tilmelding til doh@eal.dk med følgende oplysninger:

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Organisation
  • Email