Byggetekniske temaarrangement

BYGNINGSFORNYELSE – udfordringer og muligheder

BAGGRUND

Ombygning og renovering af den eksisterende bygningsmasse er på dagsordenen hos både statslige-, kommunale og private bygherrer ikke bare i Danmark, men verden over. Problemstillingen er ligeledes interessant i kraft af den kulturarv og arkitektur der måske ønskes bevaret, men også i forhold til viden og erfaring om konstruktionsprincipper og materialevalg som er repræsenteret i eksisterende bebyggelser, - bebyggelser, der nu skal renoveres.

Både BvB og EAL er optaget af at gøre en væsentlig forskel for og med aktørerne i byggeriet ved at bidrage til den forsatte udvikling og kvalificering af vidensniveauet i byggebranchen.

Med dette "Byggeteknisk temaarrangement" ønskes at fokusere på:

  • Fokus på byggetekniske- og processuelle problemstillinger

  • Skabe opmærksomhed og motivere til brug af gennemarbejdede løsninger

  • Brobygning mellem aktører i byggebranchen

  • Fremme forståelse for tværfaglighed og helhedstænkning

MÅLGRUPPE

Konferencen er for Konstruktørstuderende på EAL Erhvervsakademiet Lillebælt samt alle samarbejdspartnere med Erhvervsakademiet Lillebælt og BvB.

Det er gratis at deltage i det BYGGETEKNISK TEMAARRANGEMENT

PROGRAM– 16. november 2017

Kl. 10:00        Velkomst og baggrund v. Paw Engsbye Rasmussen Vicedirektør, advokat  BvB

Kl. 10:15        BvB’s mission & vision og de 4 kerneområder v. Paw Engsbye Rasmussen

Kl. 10:30 Kaffepause

Kl. 10:45 Hvordan arbejder BvB med eftersyn og udbedring af skader? V. BvB-tekniker.

Kl. 11:45 Frokostpause (Der kan købes frokost i EAL´s kantine)

Kl. 12:15 Hvem er BYG-ERFA? V. Susanne Pouline Svendsen Direktør BYG-ERFA

Kl. 12:30 Hvordan arbejder BYG-ERFA? V. Susanne Pouline Svendsen Direktør BYG-ERFA

Kl. 12:45 Hvordan bruger du BYG-ERFA’s erfaringsblade? V. Tor Johansson, BYG-ERFA

Kl. 13:15      Afrunding og kaffepause og netværk

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Paw Engsbye Rasmussen Vicedirektør, advokat  BvB – paw@bvb.dk

Henrik Kryger Madsen Videncenterchef, Arkitekt MAA – hkma@eal.dk