Building Lab har i samarbejde med MiljøForum Fyn (Udvikling Fyn) og BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) planlagt en konference på EAL om Bæredygtige materialer, torsdag den 27. september 2018, kl. 10.00-15.00

Det bærende element i konferencen er at binde 'teori og praksis' sammen i nært samspil og samarbejde med erhvervslivet og studerende.
Ligeledes skal dagen bidrage til udvikling og kvalificering af vidensniveauet i forhold til byggeriets udfordringer med bæredygtige materialer.

Det endelige program er ikke på plads endnu, men følg med her på siden......