BYGGERI OG ENERGI

I bestræbelserne på at sikre viden på højt akademisk niveau har Byggeri og Energi på EAL indgået partnerskab med Aalborg og Københavns Universitet og ansat to PhD studerende. I tæt samarbejde med undervisere og studerende skal de to forskere dels indhente relevante data fra EAL, dels omsætte seneste teoretiske viden til EALs undervisere, studerende og virksomheder og på den måde bidrage til det videnskabelige niveau på akademiets uddannelser.

Ambitionen er at inddrage forskning, der ruster akademiet til at møde fremtidens udfordringer inden for bæredygtig byudvikling - fra byggeriets mindste detalje til det forkromede overblik.

De to forskere  blev ansat i efteråret 2015, og det er  Haseebullah Wahedi, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet i København og Ann-Charlott Eriksen, Københavns Universitets afdeling ‘Landskabsarkitektur og Planlægning’.

 

ENTREPRENØRPRAKSIS: LEDELSE OG DIGITALISERING

Forskerne Haseebullah Wahedi, PhD studerende, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi/Aalborg Universitet i Kbh står for dataindhentning og bidrager til det videnskabelige niveau på akademiets uddannelser.

Hvordan kan digitale værktøjer medvirke til at øge produktiviteten?  Det er det overordnede spørgsmål for PhD-projektet, der skal bidrage til en dybere forståelse for entreprenørpraksis; det vil sige af samspillet mellem udførelsespraksis, byggeledelse og digitale værktøjer. Erfaringer og viden skal danne grundlag for tilpasning og udvikling af digitale værktøjer, som går på tværs af byggeriets parter.

Projektet har fokus på udførelsesfasen og byggepladsen, men resultaterne kan også bidrage med viden, der kan anvendes til udvikling af digitale værktøjer på tværs af byggeriets parter. En dybere forståelse af entreprenørpraksis kan f.eks. danne fundament for  kravene til det digitale projektmateriale, som entreprenøren modtager fra rådgivere m.fl.

Tre forskningsemner er i centrum :

  • Planlægnings- og digitaliseringskoncepter
  • Projektmateriale
  • Byggepladsen som kontekst for læring og praksis

Undersøgelsen af entreprenørpraksis er forankret i kvalitative og etnografiske feltstudier. Projektets analytiske tilgang baserer sig på Socio-Technical Systems (STS) og teorier som  bl.a.  Technological Frames (TF) og Boundary Objects (BO).

 

HVAD ER NYT OG HVORDAN KAN DET SKABE UDVIKLING OG FORANDRING?

Projektet bidrager til en bedre forståelse af udførelsespraksis og konsekvenserne af digital mediering af byggeprojekter og aktiviteter.  

Viden om metoderne får betydning for de krav, der stilles til modeller og teknologier på byggepladsen. Vigtigt er det at få en dybere forståelse af, hvad udførelsesviden i projektmateriale betyder, så man sikrer, at der stilles de rigtige krav til det projektmateriale, som rådgiverne videresender til udførelsesfasen.

Undersøgelsen er baseret på casestudie af byggeprojektet, Odeon, Odense Musik- & Teaterhus, som entreprenørfirmaet KPC står for, og som er en del af ombygningen af Thomas B. Thriges Gade i Odenses centrum. Projektet vil primært basere sig på interviews med relevante aktører og observationer af de aktiviteter og handlinger, som informanter og de øvrige aktører udfører undervejs.

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) er involveret i projektet i forbindelse med implementering og facilitering af nye koncepter og værktøjer. Her er fokus på, hvordan byggepladsen kan forstås som kontekst for læring. Hvilke centrale læringsmekanismer er i spil, og hvilken betydning kan læringsmekanismerne få ved implementering af planlægningskoncepter og digitale værktøjer?