Videncenter for e-handel og digital økonomi
Nyheder
a
31. august 2017
Digital vækstkultur 2. runde
Anden runde i Digitale Vækstkultur er fuld, hvis du ønsker at komme med på tredje runde, så skriv til mati@eal.dk
Events i videncenteret

Medarbejdere i de mest digitaliserede virksomheder skaber værdi for 730.000 kroner per ansat. Det er 135.000 kr mere end en ansat i de mindst digitalisererede virksomheder. Videncentret for E-handel & Digital Økonomi har til formål at sikre at uddannelserne lever op til de digitale behov, som aftagervirksomhederne efterspørger. For at imødekomme aftagervirksomhedernes behov, skal Erhvervsakademiet kontinuerligt udvikle og opdatere dets videngrundlag. Udviklingen af videngrundlaget sker i tæt samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere via praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter.

Den praksisnære tilgang og det tætte samarbejde med virksomheder, er en vigtig del af vores identitet. Igennem udviklingsprojekter er vores studerende hele tiden i kontakt med deres fremtidige arbejdsmarked og er med til at skabe værdi for vores aftagervirksomheder.

Se vores nuværende projekter her