Online Odense #5 - VR & Augmented Reality

ONLINE ONSDAG #5 - VR & Augmented Reality

Vi afslutter Online Onsdag for 2017 med en introduktion i VR og Augmented Reality, hvorefter vi afprøver det i praksis. Michael Lundorff vil stå for faciliteringen og eventet vil foregå i vores VR / Augmented Reality Lab.