DetFynske.dk

Udvikling Fyn ønsker inspiration til, hvordan forbrugernes kendskabsgrad til portalen på kort sigt kan øges med større afkast for øje på længere sigt. Konkret kan det udmøntes i form af forslag til (online)kampagner.

EALs profil er det tætte og praksisnære samarbejde med erhvervslivet, og derfor er et projekt i fynsk erhvervslivsregi en oplagt mulighed for at øge de studerendes læring og udvikling. Udvikling Fyn (UF) ser en fordel i at få kreative og friske indspark fra studerende / forbrugere

De studerende præsenterer deres idé (PP, video, poster) hvor UF, undervisere fra EAL, samt studerende er dommere for bedste pitch. Formål opnået den 15. september kl. 14.30 Primært at de studerende får lov at arbejde med et konkret virksomhedsprojekt, der munder ud i en pitch eller præsentation af idéen (PP, video, poster mv.), der skal øge kendskabsgraden til portalen hos forbrugerne. Bedste pitch kåres i fællesskab.