Videncenter for Velfærds- og sundhedsteknologi
Nyheder
a
29. maj 2018
WHINN 18
WHINN er en enestående ugelang konference med udstillere, begivenheder, netværksdannelse - altsammen inden for Sundhed og Innovaiton.
a
05. september 2017
WHINN 17
WHINN er en enestående ugelang konference med udstillere, begivenheder, netværksdannelse - altsammen inden for Sundhed og Innovaiton.
a
05. september 2017
Innovation Race
Strategisk samarbejde om løsninger til fremtidens sundhedsvæsen
a
06. juni 2017
INNOEVENT 18
InnoEvent er et læringsforløb udviklet og afholdt af Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt og Odense Universitetshospital.
a
05. februar 2017
Byen for Livet
OK-Fonden vil, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, bygge og drive ”Byen for livet”.
Events i videncenteret

Videncenter for Velfærd- og sundhedsteknologi ved EAL, er bindeleddet til virksomheder, kommuner, regioner samt forskellige organisationer som er optaget af, at kunne skabe en bedre livskvalitet for borgere med nedsat funktionsevne.

Studerende og undervisere ved EAL skal deltage i projekter med det mål at skabe værdi og viden i samfundet.

Videncenter for Velfærd- og sundhedsteknologi, skaber kontakter mellem ovenstående interessenter, samt understøtter de innovationsprocesser der opstår ved mødet mellem parterne.

Videncenter for Velfærd- og sundhedsteknologi udvikler og understøtter det videngrundlag som er byggestenene for uddannelser med høj kvalitet og relevans.

Velfærd- og sundhedsteknologi er et af region Syddanmarks indsatsområder.

Det er målet at skabe vækst og arbejdspladser i regionen.

Samspillet mellem virksomhederne og EAL spiller her en central rolle og er i fokus. 

Se projekterne i videncenteret

Behovet for invistereing i velfærdsteknologi kommer til udtryk i denne artikkel fra Teknologisk Institut