WHINN 17

EAL og WHINN går hånd I hånd om at skabe nye løsninger og ideer på tværs af faglighed og organisationer. Studerende og virksomheder arbejder sammen og holder fokus på innovation, og tilvejebringelse af ny viden og værdi for borgerne i samfundet.