INNOEVENT 18

Formålet med InnoEvent er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis.

Gennem InnoEvent og samarbejdet med OUH og private virksomheder lærer den studerende om innovative processer og får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens innovative medarbejdere.

Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede eksisterende organisationer.

Odense Universitetshospital møder og arbejder sammen med kommende medarbejdere og får løsninger og bud på konkrete udfordringer.

Virksomheder møder fremtidlige medarbejdere og sundhedsprofessionelle, præsenterer produkter og services og får nyeste viden inden for årets tema.