Hvorfor Velfærd- og sundhedsteknologi på EAL?

Videncenter for Velfærd- og sundhedsteknologi ved EAL, er bindeleddet til virksomheder, kommuner, regioner samt forskellige organisationer som er optaget af, at kunne skabe en bedre livskvalitet for borgere med nedsat funktionsevne.

Videncenter for Velfærd- og sundhedsteknologi udvikler og understøtter det videngrundlag som er byggestenene for uddannelser med høj kvalitet og relevans.

Velfærd- og sundhedsteknologi er et af region Syddanmarks indsatsområder.

Det er målet at skabe vækst og arbejdspladser i regionen.

Hvorfor Velfærd- og sundhedsteknologi i Danmark?

Teknologien kan hjælpe dig som borger - eller dine pårørende - til bedre at klare sig selv.

Vi har altid anvendt teknologi for at gøre tingene nemmere. Gøre processer mere enkle, mindre arbejdstunge eller bare smartere.

Gennem de seneste år har begrebet velfærdsteknologi vundet indpas i sproget og debatterne. Det handler om teknologi, som anvendes inden for velfærdsområdet, og som bruges til at udføre velfærdsopgaver.

Megen velfærdsteknologi anvendes på sundheds- og omsorgsområdet, men også på andre områder som social støtte, undervisning og meget mere.

Anvendelsen af teknologien har nogle vigtige funktioner, såvel for borgerne som medarbejderne.

 

Udfordringerne:

  • Den økonomiske og demografiske udvikling bevirker, at efterspørgslen efter offentlige velfærdsydelser som fx sundhedsydelser og plejetilbud i fremtiden vil være stigende.
  • I de kommende årtier vil andelen af ældre i Danmark blive større, mens andelen af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, bliver mindre – både absolut og relativt. I perioden fra 2008 til 2015 vil aldersgruppen +60 år i gennemsnit per år blive øget med 7.500 sammenlignet med aldersgruppen +25 år.
  • Undersøgelser viser, at efterhånden som den aldrende befolkning bliver mere og mere velstillet, vil de ældre også stille større krav om mere individualiserede ydelser. Det er med til at trække en efterspørgsel efter særligt tilpassede velfærdsteknologier og -løsninger.
  • Der er en positiv sammenhæng mellem alder og sundhedsudgifter per person1, hvorfor der forventes et stigende udgiftspres på sundhedsvæsnet. Det vil være gældende i de fleste OECD-lande og EU-lande, hvorfor der globalt må forventes en stadig stigende efterspørgsel efter velfærdsteknologier og –løsninger.

 

At kunne selv

En af de vigtigste effekter af velfærdsteknologi er at gøre brugeren mere selvhjulpen.
På mange områder gør teknologien det muligt, at du selv kan gøre ting, som du ellers skulle have hjælp til. Eller som du ellers skulle have andre til at gøre for dig.

Der sker typisk det, at jo mere du skal have andre til at gøre for dig, jo dårligere bliver du i stand til at gøre ting selv.

Omvendt sker det ofte, at hvis du kan klare en ting selv, som du før skulle have hjælp til - så får du mod på også at gøre andre ting selv.

Der er mange eksempler på dette, fx med borgere der har fået et toilet med skylle- og tørrefunktion. Det betyder, at de kan gå på toilettet selv. Dette kan medføre, at de også begynder at klare påklædningen selv, og kommer mere ud af huset.

Det er dejligt at kunne gå på toilettet, når du har behovet, og at du ikke skal vente på, at der kommer nogen og hjælper dig.

Desuden har det vist sig, at denne teknologi giver en bedre personlig hygiejne og færre infektioner og hudproblemer.

 

Bedre arbejdsmiljø

For medarbejderne i ældreområdet kan teknologien give bedre arbejdsmiljø med færre tunge løft og skader.

Som eksempel kan nævnes loftslifte. En lift gør det muligt at få en borger ud af sengen og på badeværelset uden at overbelaste ryggen. Desuden bliver det muligt at foretage arbejdet med kun 1 medarbejder. Dette gør hele systemet mere fleksibelt.

 

Bedre udnyttelse af ressourcer

Brugen af teknologi frisætter arbejdskraft og ressourcer. Derfor kan man anvende medarbejder tid til nogle andre opgaver - til gavn for borgeren. Dermed får vi en bedre udnyttelse af personaleressourcerne og af de penge, vi bruger på velfærd.

Hensigten med at anvende teknologien er ikke at erstatte varme hænder med kold teknologi. Ønsket er at anvende de begrænsede ressourcer på den bedste måde. Det kræver selvfølgelig, at teknologien bliver introduceret på en ordentlig måde.

Man skal sikre sig, at alle føler sig trygge, og at teknologien bruges på den rigtige måde.

Der skal også være hjælp og vejledning at få, hvis man har problemer med teknologien.