Datamatiker i Vejle City

Projektet omhandler hvordan EAL Datamatikerne i Vejle kan være med til at gøre byen mere smart.

Det sker på flere fronter, lige fra ”mobil sniffer” der kan hjælpe med at styre byens miljø, tilnye IT løsninger der kommer borgerne i Vejle til gode i deres hverdag.