Midnet Kina

Hidtil har pleje af ældre i Kina primært været varetaget af familien med afsæt i det ene barn (et-barnspolitikken).

Men i takt med at velstanden stiger, samt at barnet ofte bor langt fra forældrene gør, at
det har for travlt til også at passe forældrene.

Som følge heraf vokser plejebehovet i Kina eksplosivt i disse år.

Plejesektoren i Kina er imidlertid meget umodent, og derfor er der et gab mellem kompetencer og behov.

For at afhjælpe denne kløft tilskynder den kinesiske regering brug af e-heath- løsninger.

Den samlede løsning, som dette projekt udvikler på, kan være med til at afhjælpe dette kompetence- og ressourcegab, da løsningen vil uddanne personale i forflytningsopgaver samtidig med, at personalet via vores virtuelle
forflytnings app kan få vist, hvordan man optimalt håndterer forflytningsopgaver.

Midnet Kina er et projekt, der består af samarbejdspartnerne Welfare Denmark, GDV Technology, Improvento og Erhvervsakademiet Lillebælt.