NY VIDEN

Event Sponsorship

Eventsponsorering er et område, det optager rigtigt mange. Her er et internationalt bud på hvad der rør sig på sponsormarkedet.

Be the first to receive the findings of our latest research. Almost 500 professionals gave a terrific insight into what the future of sponsorship looks like.

The result is a free report you can download here

53% of event professionals are currently struggling with event sponsorship. We are confident that this report will help to bring clarity to a very confused and fast paced environment.

The difference between event professionals that thrive in difficult times and those that struggle, is the willingness to be informed. We thank contributors for advancing our industry.

 

Frivillige i kulturlivet

Arbejdet med frivillige i oplevelsesindustrien, er et område, der optager stadigt flere. Mange sukker efter frivillige, og kun de færreste har knækket koden til, hvorledes man tiltrækker og især fastholder en bred kreds af de frivillige, der er en forudsætning for at stadigt flere begivenheder – og institutioner – kan fungere. Odense Kommune har i samarbejde med en række kulturinstitutioner udarbejdet denne lille håndbog om frivillige på kulturområdet. Om rekruttering og organisering af arbejdet. Håndbogen er på dansk og kan bruges på de danske hold – og som inspiration.

Læs mere

 

Innovation og entreprenørskab i Odense

Der sker en masse i Odense i disse år. Innovation er på dagsordenen fra folkeskole til videregående uddannelser og i forbindelse med talentprogrammer samt indsats på særlige områder – eksempelvis indenfor robotteknologi, sundhed, oplevelsesudvikling og droner. Odense Kommune har fokus på området.

Læs mere

 

e-sport

e-sport er ét af de hastigst voksende forretningsområder indenfor oplevelsesøkonomien – på verdensplan. I Odense forberede vi en stor event i december (mere herom senere), men her er en ny rapport om udviklingen på e-sportsområdet fra én af vores samarbejdspartnere, TSE Consulting i Schweitz:

Bemærk gæsteforelæsning med Ronnie Hansen fra TSE Consulting, i auditoriet på Campus i Odense, den 28.9. kl. 10-11.30.

Host cities and esport events TSE Report

 

VisitDanmarks årsberetning – 2016: Større markedstryk skaber markante resultater

Èn krone investeret i VisitDenmarks markedsføring i 2016, skabte en omsætning på 48 kroner i Danmark. Det er et markant løft fra 2015, hvor tallet var 15. Når det er lykkedes VisitDenmark at skabe markant bedre resultater end tidligere, skyldes det primært en ekstraordinær bevilling på 2 gange 10 millioner kroner, som i 2016 blev gearet med 8,2 millioner kroner fra erhvervet.  I VisitDenmarks årsberetning kan du læse mere om, hvordan vi sammen med partnere skaber resultater. Du får også erhvervsministerens, ekspertens og branchens bud på, hvordan Danmark vinder kampen om de internationale turister.

VisitDenmarks digitale årsberetning

 

Afdelingsmøde

I forlængelse af Afdelingsmødet 11.10.2017, hvor vi diskuterede fastholdelse og frafald på vores studier henviste jeg til denne rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut:

Studiestartens betydning for frafald på videregående ud

Rapporten beskriver hvilke aspekter ved studiestarten, der påvirker sandsynligheden for at de studerende falder fra, og hvor stor betydning de enkelte aspekter har.

I forlængelse heraf, forslag til en checkliste til inspiration

 

Fremtidens arbejdsmarked

En interessant refleksion over fremtidens arbejdsmarked – og vilkårene for mange af vores studerende:

A recent study reveals that young people today could have as many as 16-17 different jobs in 5 industries.

As the rate of technological change becomes exponential, the future of work requires adapting to change, recognizing job failure as a norm, and (since we are living longer) a longer career arc in which to experience many different and uniquely distinct careers. Are most institutions of higher education preparing students for this reality?

Læs artiklen her

 

PUBLIKATIONER

Medarbejdere i Events, oplevelser og turisme leverer løbende papers, artikler og fremlæggelser på møder og konferencer herhjemme og i udlandet.

Her er en liste:

Ida Marie Visbech Andersen skrev sammen med to kolleger fra SDU en artikel om bæredygtighed i kystturismen.