Frivillige

Frivillige i kulturlivet

Arbejdet med frivillige i oplevelsesindustrien, er et område, der optager stadigt flere. Mange sukker efter frivillige, og kun de færreste har knækket koden til, hvorledes man tiltrækker og især fastholder en bred kreds af de frivillige, der er en forudsætning for at stadigt flere begivenheder – og institutioner – kan fungere. Odense Kommune har i samarbejde med en række kulturinstitutioner udarbejdet denne lille håndbog om frivillige på kulturområdet. Om rekruttering og organisering af arbejdet. Håndbogen er på dansk og kan bruges på de danske hold – og som inspiration.

Læs mere