Factory of Festivals

Factory of Festivals er en platform for klyngedannelse, læring og forretningsudvikling for oplevelsesøkonomi, kultur- og erhvervsliv med afsæt i et innovativt uddannelsesmiljø.

Idéen er, at hver part påtager sig et kulturelt ansvar, og at vi i samarbejde udvikler nye forretningsmodeller baseret på de enkeltes erfaringer. Der er behov for dokumentation, evidens og bæredygtige samarbejdsmodeller inden for et nyt forretningsområde.

Konkret betyder det, at vi i dialog med private virksomheder, kolleger samt Odense & Co har udpeget og inviteret en række centrale aktører i eventbranchen til at dele hus hos EAL under navnet Factory of Festivals. Her findes blandt andre:

 • SPIS! Odense Food Festival
  • Om samarbejdet: At blive inviteret ind i Factory of Festivals, som purung festival har været en spændende mulighed for SPIS!, som har åbnet op for nye samarbejder med gensidige fordele til følge. F.eks. har jeg været meget glad for at møde mange af EAL's studerende, som på forskellig vis har været med til at berige SPIS!, som praktikanter, eller ved at skrive bacheloropgaver og større opgaver om SPIS!, eller ved f.eks. at fordybe sig i SPIS! i hele semestre. Factory of Festivals er et inspirerende sted at have sin daglige gang, og SPIS! håber på flere gode år i fabrikken, - Tine Gudrun Petersen, adm. direktør for SPIS! Odense Food Festival
 • Tinderbox
  • Om samarbejdet: Tinderbox er stolte og glade for at kunne være en del af Erhvervsakademiet Lillebælt og Factory of Festivals. For en kulturel institution som Tinderbox er det uhyre vigtigt, at være godt og solidt fasttømret i kultur - og udannelsesmiljøet. Med dette samarbejde har vi muligheden for dels at mærke den lokale kulturelle nerve og puls samt være helt tæt på en uddannelsesinstitution, der i den grad sætter en ære i at tilbyde deres studerende en spændende, innovativ, brugbar og nærværende uddannelse samtidig med at EAL ønsker at være med til at udvikle Odense som by på mange og interessante niveauer. Dette -  og muligheden for at møde både aktører, undervisere og studerende i kontorfælleskabet i BOXEN er, for Tinderbox, uvurderligt, og vi sætter stor pris på initiativet og er glade for at være inviteret med ind i fællesskabet, - Peter Caspersen, Tinderbox
 • PrisonInk
  • Om samarbejdet: På trods af at Prison Ink har location/venue i Fængslet, Horsens, så har Prison Ink hovedsæde og kontor i Boxen, Odense. Samarbejdet bunder i relationer til EAL og en nær tilknytning til Odense. Samarbejdet mellem EAL og Prison Ink indebærer to praktikpladser, præsentationer og caseforløb. Prison Ink er en forholdsvis ny tattoo convention i Danmark og der er stadig flere udviklingsmuligheder, som de studerende har mulighed for at bidrage til. 
   Prison Ink er en forholdsvis lille organisation, hvorfor de studerende og praktikanter har rig mulighed for at være en stor del af det praktiske forløb i forrebedelsesfasen. Prison Ink afholdes én gang årligt - i foråret/start sommer - og arbejder hele året på at udvikle og arrangere eventet.

Samt tætte samarbejder med

 • H.C.Andersen Festivals
 • ODEON
  • Om samarbejdet: ODEON er Danmarks nye kongres- og kulturhus i hjertet af Odense. Når dørene åbner op for første gang i starten af 2017, vil ODEON kunne byde velkommen til musik, teater, kunst og meget mere. Vi vil være et hus for alle og for at nå denne mission, har vi indgået et samarbejde med EAL. I øjeblikket skriver både serviceøkonomer og markedsføringsøkonomer opgaver om ODEON, om hvordan vi får den bedst mulige start og åbning. Vi ønsker at vise de studerende at deres viden og idéer er guld værd for en virksomhed som ODEON, og at fremtidens økonomer fra EAL kan være med til at forme ODEON som bygning, virksomhed og kulturinstitution.
 • Brandts Passage
 • Studenterhus Odense
 • Odense Blomsterfestival
 • mfl.

Umiddelbart kan det ligne et traditionelt kontorfællesskab, men det stikker dybere. De enkelte festivaludviklere forpligter sig til at tage praktikanter, indgå som cases, undervise og facilitere forløb ud fra devisen om at gøre alle parter bedre. Denne vekselvirkning skærper opmærksomheden og viden om hinandens verdener og kan skabe inspiration til uddannelser og arbejdspladser.

Udfordringen er at teoretisere over virksomhedernes samarbejde med kulturlivet og finde nye forretningsmodeller til gavn for kultur og erhvervsliv. Hvordan strukturerer vi eventudvikling? Hvad betyder den for vores identitetsskabelse? Hvad giver mening for hvem, og hvordan skaber det værdi for alle?

SUCCES?

Den største succes vil være at koble det praksisnære med en 'opskrift'.  Hvordan generaliserer vi, og gør det lærerigt for andre.

Der bliver færre og færre offentlige midler til kunst og kultur, og vi går fra CSR– Corporate Social Responsibility til CCR Corporate Cultural Responsibility Dette paradigmeskift vil vi gerne være med til at nuancere. Kunst og kultur rummer meget af det, erhvervslivet også efterspørger: kreativitet, og skaberkraft, og vi skal fremover være dygtige til at forstå kultur, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i en større sammenhæng. 

Mange af vores unge studerende er optaget af en passion. De er parate til at bidrage og skabe nye fællesskaber. De er draget af at lære, og mange har lyst til at starte selv. Det er vores opgave at få deres kompetencer i spil og at frigøre deres passion.

 

HVAD ER DET NYE, OG HVORDAN SKABER DET FORANDRING OG UDVIKLING?

Det nye er, at vi får en stor mængde empirisk materiale. Vi får masser data fra alle typer festivaler, hvorfra vi kan trække fællesnævnere. Lykkes det os at påvise hvorfor, og hvordan noget virker, kan andre lære af det og skabe udvikling både i forhold til undervisning og i samarbejdet med virksomheder.

Med afsæt i tendenser i tiden er vores opgave at understøtte erhvervet og sikre gode oplevelser, der både fastholder og tiltrækker nye arbejdspladser.

 

HVAD TAGER PARTERNE MED SIG?

Virksomheder får forståelse af, hvad de konkrete uddannelsesforløb rummer. Det kan være svært at vide,  hvad en serviceøkonom reelt kan, eller hvad en  hospitality manager kan tilbyde af kompetencer og færdigheder.  De får adgang til dygtige og engagerede studerende, hvoraf langt de fleste føler et ansvar for at gøre en forskel. Med den ballast er de en gevinst for enhver virksomhed. 

For undervisere og EAL generelt er der gode muligheder for at udvikle forretningsmodeller og indgå i samarbejder på højt niveau inden for et relativt jomfrueligt område. Via projekterne får vi mulighed for at udvikle vores videngrundlag ved at trække eksperter og forskere ind i undervisningen.

Vi skal udvide vores alliancer, så det bliver naturligt at trække på hinandens erfaringer og etablere naturlige fødekæder. En del af vores studerende vælger for eksempel at fortsætte på en masteruddannelse herhjemme eller i udlandet.