Mesterlære 3.0

Hvordan kan det lade sig gøre at udvikle undervisnings- og udviklingsforløb, der tilgodeser omverdenens forventninger (både de studerendes og virksomhedernes)?

Passer ind i det uddannelsesmønster, der tegner sig i det postfaktuelle samfund, hvor forventningerne til hurtige svar, er stigende.

Konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne er voksende og de unge mennesker stiller krav om både nærvær, relevans, plads til individualitet og anerkendelse.

Kan det lade sig gøre at kombinere og forene alle disse hensyn? Jeg vil gøre mit bedste for at beskrive og reflektere over min egen praksis og dernæst komme med forslag til en model for undervisning og udvikling i fremtiden.