OM PROJEKTET

Møder kan meget vel være spild af alles tid, hvis ikke man præcist er klar over, hvad man vil have ud af et møde. Skal mødeindustrien være konkurrencedygtig, skal den levere et stærkt og differentieret produkt.

I Innovationslaboratoriet udvikler vi nye konference- og mødeformer med særligt fokus på effektivitet og udbytte. Formålet er at skabe værdi for både mødeholdere og deltagere. Vi er blandt andet nået frem til, at det sker ved at skabe et afslappet psykisk miljø, der er tilpasset deltagerne og ved at definere et præcist formål. Man skal have deltagernes motivation for øje og gøre brug af teknologi, når det er relevant. Madvarer, der optimerer til bedre indlæring kan med fordel anvendes, og en evaluering er afgørende for at lære af deltagernes behov.

Andre industrier har effektiviseret og optimeret deres produkter, men mødebranchen halter efter til trods for, at den er en af oplevelsesøkonomiens store spillere. Mødeindustrien omsætter årligt for 20 mia. kr. og skaber 40.000 arbejdspladser.

 

AKTIVITETER

Hvert semester tager vi forskellige emner op.  Vi giver gode råd om farver, indretning og mad. For eksempel har et hold studerende testet betydningen af junk food versus sund mad. Et længere forløb viste, at deltagere, der spiser den sunde mad, klarer sig 11 % bedre. Så gulerødder er mere end bare trendy. 

Det er os, der faciliterer og styrer processen, mens de studerende undersøger, analyserer, skriver og når frem til resultater  i tæt samarbejde med mødeindustriens virksomheder. Den første præsentation af resultater var en stor succes.

Vi arbejder med fem overskrifter for fremtidens mødeformer:

 • Den fysiske læring
  Naturen kan med fordel bringes ind i mødet. Brug farver med omhu. Hvid dur ikke. Lys signalerer aktivitet og deltagelse, mens mørke indbyder til  stilhed og ro. Del mødet op i processer og  placer masser af planter for at nedbringe C02.
 • Den psykiske læring,
  Alle kender til, hvordan man lige skal akklimatisere sig, før man føler sig godt tilpas.  Nogle bryder sig for eksempel ikke om præsentationsrunden og har mere fokus på, hvad man selv vil sige, frem for at lytte til andre. Det gælder om både at udfordre og skabe tryghed, skabe plads om deltagerne og give dem valgmuligheder.
 • It og teknologi
  Hvordan involverer vi bedst folk? Brug deltagernes egne værktøjer og lad dem for eksempel stille spørgsmål via deres mobil. Så får man også dem på banen, der helst ikke træder op i store forsamlinger. Hold fokus på funktion frem for teknik.
 • Food and beverages
  Tænk i superfood og langsomme kulhydrater, der optimerer hukommelsen og koncentration. Vigtigt er også lange pauser og mindre tallerkener, så ingen bliver overmætte.
 • Evalueringer
  Evalueringer bør realiseres umiddelbart efter mødet, før dagen ødelægges eller beriges af andre ting.

 

SUCCES?

Den største succes er helt klart den entusiasme og begejstring, de studerende har lagt for dagen. Det smitter. Som underviser rammer det dybt og motiverer. For virksomhederne øger det involvering og styrker samarbejdet.

Så massiv en involvering fra alle parter, skal man lede længe efter. Måske skyldes succesen, at det er et projekt og et emne, alle kender til og kan forholde sig til.

 

HVAD ER DET NYE OG HVORDAN KAN DET SKABE FORANDRING?

Vi vil gerne et spadestik dybere og kigge på de grundlæggende elementer og sammenhænge, der skal til, for at få optimalt udbytte af møder og husker, hvad man har lært.

Mange steder er mødekultur dårlig. Man accepterer, at folk kommer for sent, taler i timevis og ikke afbryder et møde, selv om beslutninger er truffet.  Vi vil gerne være drengen i 'Kejsernes nye klæder', der siger. 'Halløj er I vågne, der er jo ikke noget i det her'.

Målet er, at mødedeltagere lærer at stille krav og bliver bevidste om, hvad de bruger deres tid på.  Hvem kommer til mødet, hvorfor, og hvad skal udbyttet være. Hvad giver det os på bundlinjen af både økonomisk og social kapital?

De studerendes resultater vil figurere i en slags levende dokument, som det næste hold studerende kan bygge videre på.  Der er tale om en dynamisk proces og et udviklingsmateriale til brug i undervisning og til udarbejdelse af internationale artikler.

 

HVAD TAGER PARTNERNE MED SIG?

De studerende oplever, at de kan sætte processer i gang og udvikle nye produkter. De behøver ikke lade sig trykke af konformitet og gamle vaner. De lærer at udfordre virksomhederne og får en forståelse af, at de kan gøre en forskel.

Vi inviterer branchen til møder og holder den ajour med resultater.  Vi afholder webinarer og gør resultater tilgængelige for alle interesserede.

Resultaterne skal danne baggrund for undervisningsmateriale og et styrket samarbejde med mødeindustriens virksomheder.