SmartLearning

SmartLearning er et samarbejde mellem landets ni erhvervsakademier. SmartLearning har mere end 20 års erfaring i online efteruddannelse af erhvervslivet, og EAL er med i to projekter:

LÆRINGSCENTRE - retænkning af det digitale læringsrum

Eksperiment med lokale læringscentre til fysisk understøttelse af hel- eller delvis digitale læringsforløb, der kan være til inspiration og model for udvikling og implementering af øvrige forløb. Målet med projektet er, at arbejde med udflytning af uddannelse, der giver flere adgang til uddannelse og opøver de studerendes kompetencer i at færdes på tværs af det fysiske og virtuelle rum. At arbejde med blended learning (kombination af digital undervisning og face-to-face undervisning), der skal skabe balance i uddannelsesudbud på tværs af geografi og sikre, at vores studerende tilegner sig ”21st century skills”

Udvikling af nationale, tværgående og digitale læringsforløb

Udvikling af nationale, tværgående digitale undervisningsforløb på uddannelserne bygningskonstruktør og serviceøkonom.

Læringsforløbene skal målrettes studerende, som ønsker endnu mere læring, end det som udbydes på de ordinære læringsforløb. De tværgående forløb skal derfor have karakter af add-on og skal skabe erfaring med samarbejde på tværs og med det digitale læringsrum for alle involverede parter, såvel studerende som undervisere. Forløbene skal være korte og afgrænsede, f.eks. 2 ugers varighed. I det digitale læringsrum er der mulighed for at øge effekten af læringen gennem differentiering og skalering af undervisningen.