banner

European Policy Statement


Erhvervsakademiet Lillebælt har formuleret en strategi for udbud af fleksible videregående uddannelser af høj kvalitet, som imødekommer interessenternes krav både nationalt og internationalt. For at understøtte denne strategi leverer vi en del af vores uddannelser på engelsk. Vores deltagelse i Erasmus-programmet ses som en god mulighed for at stimulere det internationale studiemiljø - både for danske og udenlandske studerende, og deres muligheder for at blive en attraktiv arbejdskraft på det europæiske arbejdsmarked. Erhvervsakademiet Lillebælt offentliggør universitetscharteret, vores EPS og information om Erasmus-programmet på hjemmesiden.

For at forhindre diskriminering integreres indkommende studerende på hold, hvor der både er danske og udenlandske studerende. Indkommende Erasmus studerende bor typisk på kollegier, hvor de er en del af det dansk-internationale studiemiljø.

Kvalitetssikring

Hovedmålet med Erhvervsakademiet Lillebælts kvalitetssikring er at vurdere og forbedre kvaliteten af uddannelsesprogrammerne i overensstemmelse med interessenternes forventninger og består af flere komponenter:

  • Undervisningsministeriets akkrediteringsramme anvendes - rammen indeholder kriterier for en vurdering af de studerendes og de ansattes mobilitet samt det internationale studiemiljø
  • På akademiet gennemføres der regelmæssige tilfredshedsundersøgelser blandt de studerende og ansatte. Resultaterne offentliggøres på eal.dk
  • Erasmus' evalueringsramme anvendes til vurdering af kvaliteten af studie- og praktikophold

De videregående uddannelser, der udbydes af erhvervsakademiet, er alle godkendt af Undervisningsministeriet - der anvendes ECTS samt Diploma Supplement til dokumentation for en synliggørelse af kvaliteten.

Erhvervsakademiet Lillebælt har ansat personale med international erfaring, og de sikrer kvaliteten af udbyttet for indkommende og udgående studerende.

Virksomhedspraktik på akademiuddannelserne er obligatorisk, og studerende der ønsker at gennemføre deres praktik i udlandet støttes til at finde velegnede virksomheder af akademiets personale samt eksisterende internationale netværk.