banner

Nordplus praktikophold


Hvis du gerne vil i praktik i en virksomhed i et Nordplus land, kan du søge om et Nordplus stipendium.

Krav

• For at komme af sted skal det gå gennem os, og du skal være indskrevet som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

• Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted.

• Praktikopholdet skal vare mellem 3 og 12 måneder.

• Du må deltage i ét praktikophold og ét Nordplus studieophold under din uddannelse.

• Du skal finde en praktikvirksomhed i et af Nordplus landene. Det kan være i en offentlig eller privat virksomhed.

 

I tilfælde af for få midler i forhold til antallet af ansøgere, tildeler vi legater efter de følgende kriterier (efter rækkefølge herunder):

• Studieophold i udlandet hos en partnerinstitution (enten Erasmus+ eller Nordplus partnere, alt efter hvilken type legat den studerende har ansøgt om).

• Praktik i udlandet, hvor destinationen er forskellig fra den studerendes eget hjemland.

• Praktik i udlandet i den studerendes eget hjemland.

• Praktik i udlandet, hvor ansøgeren ved deadline for ansøgning endnu ikke har fundet en praktikvirksomhed.

Din praktikkoordinator er ansvarlig for at godkende din praktik.

Stipendiets størrelse

Stipendiet udgør 200 EURO pr. måned (2018/2019 takst) i det antal måneder, som er obligatorisk jf. studiets studieordning.

Rejselegat ydes til følgende destinationer:

Til/fra Grønland: 1300 EURO.

Til/fra Færøerne og Island: 660 EURO.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for at søge et Nordplus stipendium er:

Efterårssemester: 1. maj

Forårssemester: 1. november

Du finder ansøgningsskemaet i menuen til højre.

Svar på ansøgning

Du modtager en mail fra Afdeling for Internationalisering med information, om du har fået stipendiet eller ej.

Dokumenter

Hvis du får stipendiet, er der yderligere dokumenter, der skal udfyldes, før du tager af sted. Afdeling for Internationalisering sender disse direkte til dig på mail, hvis du bevilliges et Nordplus-stipendium.