banner

Erasmus+ studieophold


Hvis du gerne vil læse et semester på et universitet i EU, kan du søge om et Erasmus+ stipendium.

Krav

  • For at komme af sted, skal det gå gennem os, og du skal være indskrevet som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted
  • Studieopholdet skal give merit på din uddannelse
  • Du kan deltage i 12 måneders studie- og/eller praktikophold i alt under dit studie på erhvervsakademiet
  • Studieopholdet skal finde sted hos én af Erhvervsakademiet Lillebælts Erasmus partnere. Du finder vores partnere på vores partnermap
  • Du kan evt. læse mere om de krav, der stilles til Erasmus-studerende på udiverden.dk

I tilfælde af for få midler i forhold til antallet af ansøgere, tildeler vi legater efter de følgende kriterier (efter rækkefølge herunder):

  • Studieophold i udlandet hos en partnerinstitution (enten Erasmus+ eller Nordplus partnere, alt efter hvilken type legat den studerende har ansøgt om)
  • Praktik i udlandet hvor destinationen er forskellig fra den studerende eget hjemland
  • Praktik i udlandet i den studerendes eget hjemland
  • Praktik i udlandet, hvor ansøgeren ved deadline for ansøgning endnu ikke har fundet en praktikvirksomhed

Stipendiebeløbets størrelse

Stipendiet udgør EURO 200-250 pr. måned (2015/2016 takst).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for et Erasmus+ stipendium er:

Efterårssemester: 1. maj
Forårssemester: 1. november

Du søger stipendiet i forbindelse med din ansøgning om studieophold i udlandet. Du finder ansøgningsskemaet her på siden.

Erasmus+ støtte til studerende med særlige behov

Erasmus+ lægger særlig vægt på vejledning omkring og finansiering af de ekstraomkostninger, der er for studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige forhold der gør, at det ikke er muligt for dem at deltage i et Erasmus+ ophold uden ekstra økonomisk støtte.  Dette skal være med til at sikre, at alle studerende kan få fuldt udbytte af Erasmus+ mulighederne.

Ekstra støtte

Udover det sædvanlige Erasmus+ mobilitetslegat for studie eller praktik, kan du søge om ekstra Erasmus+ støtte til studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige lidelser til dækning af dine yderligere behov under mobiliteten. For at kunne søge om Erasmus+ legat for studerende med særlige behov, skal du under din forberedelse til din Erasmus+ mobilitet lave en beskrivelse af de behov og forventede ekstra udgifter, du har på grund af din(e) fysiske, mentale eller helbredsmæssige lidelse(r).

Hvilke særlige behov har du?

Du kan blandt andet være berettiget til ekstra støtte i forbindelse med din Erasmus+ mobilitet på følgende områder: Tilpasset bolig, rejseassistance, lægeassistance, forskelligt udstyr, tilpasning af undervisningsmateriale, en ledsager, mv.

Ansøgning

Bed International Afdeling (internationaloffice@eal.dk) om hjælp til at udfylde Erasmus+ ansøgningsskemaet for studerende med særlige behov.