banner

Nordplus studieophold


Hvis du gerne vil læse et semester på et universitet i et Nordplus land, kan du søge om et stipendium til et Nordplus-ophold.

KRAV

• For at komme af sted skal det gå gennem os, og du skal være indskrevet som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

• Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted.

• Studieopholdet skal give merit i din uddannelse.

• Du må deltage i ét Nordplus studieophold under din uddannelse

• Studieopholdet skal finde sted hos én af Nordplus partnere, som UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med. Du kan se vores Nordplus partnere på vores partnermap her.

I tilfælde af for få midler i forhold til antallet af ansøgere, tildeler vi legater efter de følgende kriterier (efter rækkefølge herunder):

• Studieophold i udlandet hos en partnerinstitution (enten Erasmus+ eller Nordplus partnere, alt efter hvilken type legat den studerende har ansøgt om).

• Praktik i udlandet hvor destinationen er forskellig fra den studerendes eget hjemland.

• Praktik i udlandet i den studerendes eget hjemland.

• Praktik i udlandet, hvor ansøgeren ved deadline for ansøgning endnu ikke har fundet en praktikvirksomhed.

STIPENDIEBELØBETS STØRRELSE

Stipendiet udgør 200 EURO pr. måned (2018/2019 takst).

Rejselegat ydes til følgende destinationer:

Til/fra Grønland: 1300 EURO.

Til/fra Færøerne og Island: 660 EURO.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen for at søge Nordplus stipendium er:

  •  Efterårssemester: 1. april
  •  Forårssemester: 1. oktober

 Du søger stipendiet i forbindelse med din ansøgning om studieophold i udlandet. Du finder ansøgningsskemaet her på siden.

Nordplus-stipendier bevilges, hvis vi opnår den fornødne bevilling fra Nordplus programmet.