banner

Nordplus studieophold


Hvis du gerne vil læse et semester på et universitet i et Nordplus land, kan du søge om et stipendium til et Nordplus-ophold.

Krav

  • For at komme af sted skal det gå gennem os, og du skal være indskrevet som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted
  • Studieopholdet skal give merit i din uddannelse
  • Du må deltage i ét studieophold og ét Nordplus praktikophold under din uddannelse
  • Studieopholdet skal finde sted hos én af Erhvervsakademiet Lillebælts Nordplus partnere. Du kan se vores Nordplus partnere på vores partnermap her 

I tilfælde af for få midler i forhold til antallet af ansøgere, tildeler vi legater efter de følgende kriterier (efter rækkefølge herunder):

  • Studieophold i udlandet hos en partnerinstitution (enten Erasmus+ eller Nordplus partnere, alt efter hvilken type legat den studerende har ansøgt om)
  • Praktik i udlandet hvor destinationen er forskellig fra den studerendes eget hjemland
  • Praktik i udlandet i den studerendes eget hjemland
  • Praktik i udlandet, hvor ansøgeren ved deadline for ansøgning endnu ikke har fundet en praktikvirksomhed

Stipendiebeløbets størrelse

Stipendiet udgør 200 EURO pr. måned (2015/2016 takst).

Rejselegat ydes til følgende destinationer:

Til/fra Grønland: 660 EURO.

Til/fra Færøerne og Island: 360 EURO.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for at søge Nordplus stipendium er:

Efterårssemester: 1. maj
Forårssemester: 1. november

Du søger stipendiet i forbindelse med din ansøgning om studieophold i udlandet. Du finder ansøgningsskemaet her på siden.

Nordplus-stipendier bevilges, hvis vi opnår den fornødne bevilling fra Nordplus programmet.