banner

Autoteknolog

Autoteknolog er for dig, der vil til tops i autobranchen.

Autoteknologer sigter mod en central placering i en autobranche i rivende ud­vikling. Der er brug for ledere og rådgivere, som har overblik over stadig mere komplicerede værksteds-, salgs- og rådgivningsopgaver. Dette fordi der er kommet flere automatiske og computerstyrede funktioner på biler, moderne værksteder har højteknologiske testfunktioner og effektiv arbejdsdeling mellem dygtige specialister og ikke mindst har forhandlerledet brug for sælgere med såvel vi­den om teknologi som om service og kommunikation med kunder.

Derfor har branchen behov for medarbejdere med bred teoretisk indsigt, som kan bevare overblik­ket.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Autoteknologuddannelsen kvalificerer dig til at kunne håndtere en bred vifte af tekniske, administrative og ledelsesmæssige opgaver indenfor autobranchen.

Som autoteknolog kan du f.eks.:

 • Kombinere den teoretiske viden og overblik med praktisk anvendelse
 • Anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder
 • Indgå i planlægnings-, ledelses- og arbejdsmæssige sammenhænge på alle niveauer i en virksomhed

Uddannelsen er 2-årig og består af 4 semestre. I løbet af de første 3 semestre (1½ år) arbejder du med faglige emner – både obligatoriske og valgfrie.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

På 4. semester er du i praktik i mindst 3 måneder og gennemfører et afslutningsprojekt i samarbejde med et værksted eller en virksomhed.

Praktikken kan du vælge at gennemføre i Danmark eller i udlandet. Du vil desuden få mulighed for at tage ét eller flere fag på et uddannelsessted i udlandet. Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelser:

 • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer)
 • Flymekaniker
 • Karrosseriuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker (trin 2)
 • Mekaniker (trin 2)
 • Personvognsmekaniker (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 70430

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Hvem skal søge i Kvote 1?

Du skal søge i kvote 1, hvis:

 • Du afslutter eller har afsluttet en gymnasial uddannelse

Hvem skal søge i Kvote 2?

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du søger på baggrund af en erhvervsuddannelse
 • Du søger på baggrund af adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Du ikke har en adgangsgivende uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Fordelingen mellem Kvote 1 og Kvote 2 er 50/50.

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Skov Nielsen.

Karrieremuligheder

Med en uddannelse som autoteknolog i bagagen, kan du finde arbejde inden­for forskellige områder i autobranchen (forhandlere, værksteder, landsdækkende importører m.v.).

Du vil kunne udfylde jobfunktioner som:

 • Teknisk rådgiver på større værksteder for biler, lastvogne og busser eller i de tekniske afdelinger på importørernes hovedsæder
 • Konsulent på after-sales og leverandørområdet
 • Ekspert i fejlfinding på motorer inden for industri og teknisk service
 • Underviser på auto- og køretøjsområdet
 • Floormanager
 • Teknisk værkfører
 • Værkstedschef

Læs her to bud på, hvad du som autoteknolog kan komme til at arbejde med:

Travle værksteder har brug for hjælp
Kurs mod autohuset - og en lederrolle

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt. 

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Produktionsteknolog
Vil du have bred viden om praksis og teori inden for produktion, produktudvikling og salg/indkøb? Læs om denne uddannelse.
banner
Pba. i produktudvikling og teknisk integration
Vil du videreudvikle dine kompetencer inden for dit professionsområde og arbejde tværfagligt med andre professionsretninger?
banner
Logistikøkonom
Vil du indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder