banner

Byggekoordinator

Byggekoordinator er for dig, der vil arbejde med planlægning, økonomi, ledelse og koordinering af byggeprojekter i den udførende fase.

Som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk deltage i projektledelse af bygge- og anlægsarbejder, og du vil være det koordinerende led mellem projektlederen og de udførende håndværkere. Dine primære arbejdsopgaver vil være planlægning og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du én af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter. Du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Under uddannelsen lærer du om den lovgivning, der er i forbindelse med byggeopgaver, herunder tilbudsgivning og den efterfølgende gennemførelse af byggeprojektet.

Uddannelsen er også et godt startgrundlag, hvis du ønsker at etablere dit eget firma indenfor byggeri.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Byggekoordinator er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, og uddannelsen er opbygget således:


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Undervisningen består af:

 • En fællesdel, som er obligatorisk (60 ECTS)
 • En valgfri del, hvor du specialiserer dig (30 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift - herunder start af egen virksomhed
 • Planlægning og processer
 • Management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning og styring af fagentrepriser
 • Digitale hjælpemidler

På den valgfri del kan du vælge én af følgende studieretninger:

 • Forretningsudvikling
 • Bæredygtighed
 • Entrepriseledelse

Her har du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for et af uddannelsens emneområder. I praktikperioden er du tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Det er muligt at gennemføre praktikforløbet i udlandet, ligesom du kan vælge at følge undervisningen på 3. semester i udlandet. Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og praksis på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med erhvervsakademiet og virksomheden.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelser:

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger
 • Bygningsmaler
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektriker 1 og 2
 • Glarmester
 • Individuel EUD, bygge og anlæg
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Skorstensfejer
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Stukkatør
 • Tagdækker
 • Teknisk designer
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Optagelsesområdenummer

Odense: 72110

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli Kl. 12.00

Hvem skal søge i Kvote 1?

Du kan søge i kvote 1, hvis:

 • Du afslutter eller har afsluttet en gymnasial uddannelse

Hvem skal søge i Kvote 2?

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du søger på baggrund af en erhvervsuddannelse
 • Du ikke har en adgangsgivende uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse

Fordelingen mellem Kvote 1 og Kvote 2 er 50/50.

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Uddannelsen til byggekoordinator giver mange muligheder for job primært i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggeri.

Byggekoordinatorer kan bl.a. ansættes

 • I entreprenørfirmaer
 • Hos byggevareproducenter og -leverandører
 • I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
 • I den offentlige sektor

En byggekoordinator kan f.eks.have jobtitel som

 • Entrepriseleder
 • Produktionsleder
 • Projektkoordinator
 • Drift- og vedligeholdelse
 • Håndværksmester

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Bygningskonstruktør (Pba.) og byggetekniker
Vil du koordinere arkitektens og ingeniørens arbejde og dermed sørge for helheden i projektet, samt analysere bygningsdeles funktionskrav? 
banner
Energiteknolog
Vil du indgå i rådgivning, innovation og optimering af nye teknologier og energiløsninger? Se Energiteknolog uddannelsen.
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder