banner

El-installatør

El-installatør er for dig, der vil stå fagligt stærkt og arbejde med den nyeste teknologi.

El-installatøren kan integrere sin viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med opgaver inden for projektering, konstruktion og dimensionering af el-området.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

El-området har de senere år været gennem en turbulent periode, hvor bl.a. andre brancher er begyndt at udføre traditionelle el-opgaver, ligesom den tekniske udvikling på fagområdet har kørt i et meget højt gear.

Uddannelsen tilpasses løbende til den verden omkring os, som i stigende grad efterspørger:

  • højere fagligt niveau
  • viden inden for systemkommunikation
  • krav om større fleksibilitet og forandringsparathed
  • bedre produktkendskab
  • kundeforståelse
  • virksomhedsbearbejdning

Det betyder, at du efter at have gennemført el-installatøruddannelsen vil stå fagligt stærkere og herved bedre kunne drage fordel af de konkurrencemæssige krav og konditioner, som du allerede i dag og fremover vil være op imod.

VE-godkendelse

Som studerende på erhvervsakademiets el-installatøruddannelse, har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse. Som nyuddannet el-installatør med en VE-godkendelse i hånden vil du stå stærkere på arbejdsmarkedet. Det forventes, at VE-ordningen på sigt vil blive lovpligtig. Du kan læse mere om VE-ordningen under 'indhold'.

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske uddannelseselementer
 • Bunden studieretning, stærkstrøm
 • Valgfrie uddannelseselementer
 • Praktik
 • Afsluttende eksamensprojekt

og er bygget op således:


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

De obligatoriske uddannelseselementer

Sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.
Virksomhedsrelaterede elementer inden for projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Bunden studieretning, stærkstrøm

Teknologi, energieffektivisering og projektering inden for teknisk beregning af elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer samt bygningsautomatik og automatik til mindre maskiner og anlæg.

Valgfrie uddannelseselementer

Der vælges et eller flere valgfrie uddannelseselementer enten udbudt af erhvervsakademiet eller efter eget valg, for eksempel SCADA, klima & miljø, alternativ energi, kommunikation eller autorisationsprøver indenfor stærkstrøm.

VE-ordningen

Som studerende på erhvervsakademiets el-installatøroguddannelse har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

VE-ordningen er en nyere godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør indenfor de fire VE-områder: Biovarme, varmepumper, solvarme og solceller.

Som et led i uddannelsen kan du på Erhvervsakademiet Lillebælt oparbejde den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at kunne imødekomme de nye krav i fremtiden.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

For at blive VE-godkendt skal du følge et af vores valgfagsmoduler indenfor vedvarende energiløsninger. Der er følgende valgfag:

 • Varmepumper
 • Solceller

Efter at have afsluttet et af ovenstående valgfag, har du mulighed for at blive VE-godkendt ved Energistyrelsen.

Du kan læse mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside.
Og bekendtgørelsen om godkendelsesordningen for virksomheder, der monterer vedvarende energianlæg.

Praktik

I praktikken opnås kendskab til relevante erhvervsfunktioner og faglige problemstillinger hos en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Afsluttende eksamensprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for installationsområdet, og opgaven/projektet formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed.

For mere detaljeret information kan du downloade studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Erhvervsuddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Du må gerne søge ind på El-installatør, selvom du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Loven fritager de uddannelser, som står på positivlisten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Optagelsesområdenummer

Odense: 75210

Vejle: 75260

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Hvem skal søge i Kvote 2?

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du søger på baggrund af en erhvervsuddannelse
 • Du ikke har en adgangsgivende uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering.
 • Du søger på baggrund af en udenlandsk uddannelse 

Fordelingen mellem Kvote 1 og Kvote 2 er 0/100.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup (Vejle) eller Hanne Søndergaard (Odense).

Karrieremuligheder

El-installatører kan få job hos en bred vifte af virksomheder inden for el-branchen, såsom:

 • Industrivirksomheder
 • Forsynings- og installationsvirksomheder
 • Grossister
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder

Typiske jobtitler er:

 • Overmontør
 • Projektleder
 • Rådgiver
 • Sælger

Du kan også starte op som selvstændig.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Odense

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Vejle

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25, Vejle 

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Automationsteknolog
Vil du gøre en forskel i industrien og udvikle dine tekniske og menneskelige kvalifikationer?
banner
Energiteknolog
Vil du indgå i rådgivning, innovation og optimering af nye teknologier og energiløsninger? Se Energiteknolog uddannelsen.
banner
IT-teknolog
Vil du arbejde med udvikling, konstruktion og drift af hardware, netværksløsninger, indkøb, salg, service og projektledelse?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
banner
VVS-installatør
Vil du kunne projektere, installere samt varetage driften af ventilations-, varme-, gas-, vand- og afløbsinstallationer?
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder