banner

IT-teknolog

IT-teknolog er for dig, der er vild med computere, netværk, software og fed elektronik.

Hvis du drømmer om at arbejde med fremtidens elektronik og programmering eller med netværk og programmering, så er IT-teknolog den rette uddannelse for dig. Uddannelsen varer 2 år, og du kan vælge mellem to specialer – netværk eller elektronik.

IT-teknologen er med i udviklingen af f.eks. elektronikken, netværket og softwaren til fremtidens køleskabe, der selv bestiller varer via inter­net, en internetløsning til solfangere som løbende opdaterer deres ydelse på nettet, robotstyring samt embedded teknologi til styring af energi i hjemmet.

Specialisering

Der tilbydes to forskellige studieretninger på IT-teknologuddannelsen:

Specialiseringsforløbet skal kvalificere til en dybere viden og kunnen inden for et emne af særlig interesse i relation til uddannelsen. 

Uddannelsen udbydes også på engelsk se mere her.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Undervisningen foregår på et internationalt hold og er derfor på engelsk, men teamarbejde, projektarbejde og evt. eksamen kan foregå på dansk.

Hvis du drømmer om at arbejde med fremtidens netværk og programmering, så er IT-teknolog den rette uddannelse for dig.

IT-teknologer fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense med speciale i netvæk er blevet eftertragtede af virksomheder i Danmark såvel som i udlandet. Det er en 2-årig uddannelse hvor de første 1,5 år (3 semestre) foregår på erhvervsakademiets campus i Odense, mens det sidste semester er tilegnet praktikforløb og det afsluttende eksamensprojekt.

 
(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Du kan læse mere om de enkelte fag her.

På studiet arbejder vi sammen med Juniper Networks, der er en af de førende leverandører af netvæksudstyr. Vi er med i Juniper Networks Academic Alliance (JNAA), hvilket giver os mulighed for, at give dig dybdegående undervisning i routere og switche i vores eget moderne Juniper Networks laboratorie. Derudover arbejder vi tæt sammen med Palo Alto Networks, hvor vi er blevet accepteret som Authorized Academy Center. Palo Alto Networks er blandt de førende i verden med hensyn til sikkerhed og next generation firewalls. Vi samarbejder også med VMware, som er de førende inden for virtualisering. Hos denne samarbejdspartner er vi en del af VMware Academic Program. Ved at arbejde sammen med de tre førende leverandører, kan vi tilbyde dig en uddannelse, der er blandt de bedste, der findes i dag.

Krav til dig

Studiet som er et fuldtidsstudie, kræver en ret stor indsats af dig, og det er et must, at du kan arbejde sammen med andre, da der altid arbejdes i grupper.

Du lærer at designe og opbygge ”kommunikationstekniske systemer” som f.eks. routere, switche, firewalls og servere. Som studerende får du en grundlæggende indsigt i de nyeste netværksprotokoller og teknologier, og i hvordan man i praksis implementerer og anvender dem. Samtidig lærer du at analysere en virksomheds behov inden for netværksområdet samt at omsætte disse behov til tekniske løsninger. Du bliver ligeledes rustet med redskaber som projektledelse og projektstyring samt kvalitets- og ressourcestyring, i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver.

Igennem hele studiet har vi stort fokus på ”soft skills”, dvs. de ikke-faglige evner som gør en fagligt dygtig person til en nøglespiller i sit team. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du kan præsentere din gode idé, give chefen et godt beslutningsgrundlag, ligesom det også er vigtigt at være i god dialog med kunden. Dette kræver et højt fagligt niveau, men hvis du vil gøre en forskel som dimittend, må du også beherske mundtlig og skriftlig kommunikation i form af bl.a. præsentationer og rapporter. Ovenstående kræver selvfølgelig, at du er god til dit fag, men det er mindst lige så vigtigt, at du er stærk til at formulere dig både mundligt og skriftligt f.eks. i forbindelse med præsentationer og i rapporter.

Undervisningen

Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder undervisning med udgangspunkt i både teoretisk og praktisk læring. Den praktiske del af undervisningen foregår i vores netværks-laboratorie, der er et af de mest avancerede, der findes i Danmark. Erhvervsakademiet Lillebælt er med i Juniper Networks Academic Alliance og er ligeledes et Palo Alto Networks Authorized Academy Center (AAC) samt VMware Academic Program (VMAP). Vi råder derfor over et netværkslaboratorie med routere og switche fra Juniper Networks og NG-Firewalls fra Palo Alto Networks. Dette indebærer, at du som studerende har mulighed for at blive Juniper Networks, VMware og Palo Alto Networks certificeret i løbet af uddannelsen. Underviserne på studiet er naturligvis certificerede, så vi kan give dig den bedste uddannelse inden for netværk, sikkerhed, virtualisering og hvad der dertil hører.

Erhvervsakademiet Lillebælt målretter uddannelserne mod erhvervslivet, og på IT-teknolog uddannelsen har vi tæt kontakt med nationale såvel som internationale virksomheder. Derfor er vores uddannelse i Odense bygget op om de tre vigtigste grundelementer indenfor ”Enterprise Networking” i dag, hvad enten vi snakker ren enterprise, mobile, service provider eller hosting.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

IT-teknologer med elektronik som studieretning er bl.a. ansat i virksomheder, der udvikler og fremstiller, sælger og vedligeholder konsum- og industriel elektronik, som f.eks. radio, tv, telefonudstyr, radar- og navigationsudstyr, måleinstrumenter, strømforsyninger og IT-udstyr. Nogle arbejder med elektromedicinske apparater på hospitaler i medicotekniske afdelinger.

Mere information om elektroniklinjen følger.

PRAKTIK 

Der indgår på uddannelsens sidste semester ca. 3 mdr. praktik i en virksomhed.

INTERNATIONALT MODUL

Arbejdsmarkedet er i stigende grad internationalt, og studerende skal lære at begå sig fagligt/professionelt i en globaliseret verden. Derfor har uddannelsen et obligatorisk international modul, som varer 14 dage (10 hverdage) og gennemføres som et fag i udlandet. Modulet vil typisk indeholde:

 • Undervisning på uddannelsesinstitution på engelsk
 • Virksomhedsbesøg
 • Kulturelle arrangementer

Studerende må forvente at skulle spare 5.000 kr. op ekskl. lommepenge for deltagelse.

BEMÆRK: Undervisningen afvikles på engelsk i kortere eller længere perioder ad gangen på grund af samlæsning med vores engelsksprogede hold. Dog må opgaver og projekter altid afleveres på dansk, ligesom alle eksamener kan afvikles på dansk for dem, der ønsker det.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Erhvervsuddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Hvis du søger ind på den danske IT-Teknolog, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 28 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du søger på baggrund af adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Bemærk: Når du udfylder ansøgningen, vil du blive bedt om at vælge en af de nedenstående studieretninger. Det er dog ikke bindende, idet du kan nå at vælge om, efter at du har hørt mere om de enkelte studieretningers indhold efter studiestart.

 • Netværkslinjen
 • Elektroniklinjen

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 76200

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli Kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Skov Nielsen.

Karrieremuligheder

Mange IT-teknologer med elektronik som speciale er ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder konsum- og industriel elektronik, som f.eks. radio, tv, radar- og navigationsudstyr, måleinstrumenter, strømforsyninger, elektromedicinske apparater og IT-udstyr. Andre er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne.

IT-teknologer med netværk som speciale vil finde arbejde i forbindelse med netværksteknologien på den tekniske/teknologiske side. Det vil sige design og vedligehold af helt store og små netværk, servere, sikkerhed og databaser. Arbejdsområdet ligger indenfor rådgivning, netværksdesign og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Eksempler på typiske jobtitler for IT-teknologer er:

 • Systemsupporter
 • Supervisor
 • Netværkskonsulent
 • IT-medarbejder
 • Ingeniør/tekniker
 • Systemadministrator
 • Projektgruppeleder

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Selve undervisningen er gratis, men du skal regne med en udgift til bøger på ca. 1.800 kr. per semester. Derudover må du forvente at skulle betale op til 5.000 kr. ekskl. lommepenge for deltagelse i det obligatoriske internationale modul.

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Datamatiker
Vil du bringe dine kreative evner som udvikler i spil i en branche, der er i konstant forandring? Så læs mere her.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
Sommeroptag 2017