banner

IT-teknolog

For dig der drømmer om at arbejde med software, elektronik og netværk

Den to-årige IT-teknolog uddannelse ruster dig med værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med fremtidens software, elektronik og netværk.
Som IT-teknolog-studerende tilegner du dig bl.a. viden om Internet of Things (IoT) - teknologi der gør hverdagens elektronik intelligent og smart. Du vil lære alt om hvordan data lagres, behandles og præsenteres, ligesom du vil få indsigt i, hvordan dataen kan bruges til at styre fysiske systemer.

Undervejs i uddannelsen vil vi arbejde med disse overordnede fagområder:

 • Hardware
 • Netværk
 • Software
 • Projektstyring

De fire ovenstående fagområder vil være gennemgående for uddannelsen. Du vil komme til at arbejde i dybden med alle områder, ligesom du vil lære vigtigheden af at holde overblik og bevare forståelsen for systemet som helhed. Læs mere om uddannelsens fag og fagområder her

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Uddannelsen varer 2 år med mulighed for at fortsætte på en overbygning. Overbygningen varer 1 ½ år og gør din uddannelse til en professionsbachelor.

Se den overordnede struktur for uddannelsen herunder.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Det første år (de to første semestre) arbejder du tværfagligt og lærer teknologierne i hele økosystemet omkring Internet of Things. Tredje semester består af valgfag, hvor du kan tone din uddannelse, og sidste semester er afsat til praktik og eksamensprojekt.

Valgfag

Undervejs på din uddannelse får du rig mulighed for at fordybe dig i de emner, som har din interesse. Det sker på tredje semester, hvor der udbydes en række valgfag.

Her kan du forme din uddannelse, så du får en profil, der passer til dine interesseområder og ønsker til fremtidige jobs.

Valgfag som udbydes kan for eksempel være:

 • Avanceret elektronik
 • Dataopsamling og databehandling
 • Komplekse embeddede systemer
 • Matematik og fysik anvendt i elektronik
 • Netværk, router og switch konfiguration

Hvordan ser en uge på studiet ud?

En typisk uge vil bestå af en del projektfag og en del teorifag. Disse fag vil bygge på og supplere hinanden.

Du skal være opmærksom på at studiet er et fuldtidsstudie, og der forventes en arbejdsbelastning på ca. 40 timer om ugen.

Praktik

Din praktik starter på 4. semester og er 3 kalendermåneder. Du skal selv finde din praktikplads og den skal godkendes af EAL, da der stilles visse krav til arbejdsgiveren i praktikperioden.

Har du ikke selv en praktikplads i tankerne, kan vi hjælpe dig. Vore praktikpartnere er ofte involveret i undervisningen på erhvervsakademiet, enten ved at komme og holde indlæg om aktuelle emner, forestå større eller mindre projekter, eller ved at vi tager ud og besøger dem og får indblik i deres arbejdsgang.

Praktik og afsluttende projekt bruges ofte af vore praktikpartnere til at se den studerende an med henblik på efterfølgende ansættelse.


 

BEMÆRK: Undervisningen afvikles på engelsk i kortere eller længere perioder ad gangen på grund af samlæsning med vores engelsksprogede hold. Dog må opgaver og projekter altid afleveres på dansk, ligesom alle eksamener kan afvikles på dansk for dem, der ønsker det.

Adgangskrav


For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)
Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)
Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Hvis du søger ind på den danske IT-Teknolog, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 28 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Kvote 1
I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?
Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 76200

Du får svar på din ansøgning via din e-mail. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Pierre Krabbe Christiansen.

Karrieremuligheder

Mange IT-teknologer med elektronik som speciale er ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder konsum- og industriel elektronik, som f.eks. radio, tv, radar- og navigationsudstyr, måleinstrumenter, strømforsyninger, elektromedicinske apparater og IT-udstyr. Andre er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne.

IT-teknologer med netværk som speciale vil finde arbejde i forbindelse med netværksteknologien på den tekniske/teknologiske side. Det vil sige design og vedligehold af helt store og små netværk, servere, sikkerhed og databaser. Arbejdsområdet ligger indenfor rådgivning, netværksdesign og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Eksempler på typiske jobtitler for IT-teknologer er:

 • Systemsupporter
 • Supervisor
 • Netværkskonsulent
 • IT-medarbejder
 • Ingeniør/tekniker
 • Systemadministrator
 • Projektgruppeleder

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Selve undervisningen er gratis, men du skal regne med en udgift til bøger på ca. 1.800 kr. per semester. Derudover må du forvente at skulle betale op til 5.000 kr. ekskl. lommepenge for deltagelse i det obligatoriske internationale modul.

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Datamatiker
Vil du bringe dine kreative evner som udvikler i spil i en branche, der er i konstant forandring? Så læs mere her.
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Sommeroptag 2018
Sommeroptag 2018