banner

De forskellige fag og fagområder


Hardware og embeddede systemer

Her arbejder du med at designe og bygge systemer, der integrerer såkaldte microcontrollere med analog/digital elektronik.

Embeddede systemer er selvstændige microcontroller-systemer, der udfører specifikke opgaver og benyttes i alt fra elektriske tandbørster og robotter til rumfart. De anvendes typisk til opsamling af data eller styring af eksterne enheder. Når et embedded system kan kommunikere via internettet bliver det til en enhed, der hører ind under Internet of Things.

Du lærer hvordan et sikkert og pålideligt system designes, og hvordan du implementerer, tester og dokumenterer undervejs.

På fagområdet vil du arbejde med alle etaperne i elektronikudvikling:

  • Koncept
  • Design, beregning og simulering
  • Printudlæg, fremstilling og test af printet (PCB) 

Der arbejdes med simuleringer og beregninger for at udvælge de rigtige komponenter, sensorer og aktuatorer til en given opgave. Samtidig får du kendskab til en række udviklingsværktøjer, der sætter dig i stand til at vælge de rigtige programmer til den enkelte opgave. 

Netværk

Her skal du arbejde med industrielle netværk og med lokalnet baseret på Ethernet.

De industrielle netværk anvendes typisk til at forbinde sensorer og elektronik som opsamler data. De industrielle netværk kan også forbindes til Internettet, og du kommer til at arbejde med, hvordan man skræddersyer den bedste løsning til hver situation.

Du vil arbejde med, hvordan internettet er bygget op. Herunder blandt andet de vigtigste protokoller og den optimale konfigurering af netværk på routere og switche.

Meget af netværksarbejdet er i dag virtuel, og du lærer derfor at anvende hypervisors til at implementere virtuelle netværk. I undervisningen bruger vi bl.a. Juniper og VMware.

Inden for netværk og Internet of Things kommer du til at arbejde med, hvordan netværksenhederne bedst sikres imod uønsket indtrængning. Du skal arbejde med hvordan hele netværk sikres, og hvordan enkelte delkomponenter hærdes imod indtrængning.

Programmering og scripting vil være et gennemgående emne på hele uddannelsen.

Software og programmering

I programmering skal du udvikle software inden for Internet of Things enheder og embeddede systemer generelt. Her vil det være programmering i sproget C. 

Du skal også arbejde med programmering i sproget Python til automation, scripting og elementer til Internet of Things-økosystemet. Her kan et eksempel være, at du automatisk vil udrulle ny konfiguration til routere og switche i et netværk eller opsætte automatisk dataprocessering i skyen. 

Projektstyring

I fagområdet Projektstyring skal du arbejde med hvordan et projekt går fra en god idé til konkrete resultater. Undervejs går vi i dybden med den løbende styring af projektet helt frem til afslutning og aflevering til kunden.

Du skal arbejde med forskellige projektstyringsværktøjer, som både kan være online og offline, og du skal kunne vælge de rette værktøjer afhængigt af et projekts størrelse og karakter.

Det vil sige, at du skal kunne arbejde med projektledelse og projektstyring samt kvalitets- og ressourcestyring i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver, samt i forhold til budgetter og de risici der er i projektet.

En vigtig ting du kommer til at arbejde med i forbindelse med projektstyring er dokumentation, dvs. at skrive rapporter til forskellige formål.  Der er formkrav til det skriftlige materiale, som leveres i projektets forskellige faser. Dette er rapporter såsom Business Case, End Stage, Kravspecifikationer, Progress, Risk Management og Product Description.

Igennem hele studiet har vi stort fokus på ”soft skills”, dvs. de ikke-faglige evner, som gør en fagligt dygtig person til en nøglespiller i sit team. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du kan præsentere din gode idé samt give chefen et godt beslutningsgrundlag.

Samtidig er det vigtigt være i løbende dialog med kunden. Dette kræver et højt fagligt niveau, og for at gøre en forskel som dimittend, må du også beherske mundtlig og skriftlig kommunikation i form af præsentationer og rapporter.

I forløbet kommer også de menneskelige egenskaber på prøve, da du vil prøve at være projektleder i et eller flere projekter, der laves i løbet af studiet.

Internet of Things (IoT)

Systemerne på uddannelsen centrerer sig om Internet Of Things (IoT). IoT er det store samtaleemne inden for digital teknologi. IoT devices forbindes til og kommunikerer via internettet. Derfor er IT Sikkerhed et af de vigtige fagområder, som du kommer til at arbejde med under uddannelsen
På IT-teknolog uddannelsen får du kompetencer inden for hele kæden af teknologier fra dataopsamling til datatransport over netværk til computere, som behandler og producerer data.

På uddannelsen vil du opleve en udvikling fra at arbejde med de fundamentale teknologier over til de mere komplekse teknologier, som du indarbejder i dine projekter.

Det første år (de to første semestre) arbejder du tværfagligt og lærer teknologierne i hele økosystemet omkring Internet of Things. Tredje semester består af valgfag, hvor du kan tone din uddannelse, og sidste semester er afsat til praktik og eksamensprojekt. På IT Teknolog uddannelsen får du kompetencer inden for hele kæden af teknologier fra dataopsamling til datatransport over netværk til computere, som behandler og producerer data.