banner

Logistikøkonom

Logistikøkonom er for dig, der vil binde verden sammen ved hjælp af effektiv logistik.

Virksomhederne efterspørger folk med gode kompetencer inden for handel, sprog og logistik. Har du mod på at indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme i globalt perspektiv, er denne uddannelse noget for dig!

Tag en udfordrende uddannelse, der giver dig spidskompetencer indenfor logistik, international økonomi og sprog. Hos os starter din karriere allerede den første dag, du møder på studiet. Under uddannelsen fokuserer vi på højaktuelle problemstillinger indenfor dit fagområde, bl.a. ved at invitere erfarne fag- og branchefolk inden for til gæsteforelæsninger. Du bliver klædt på med spidskompetencer, der ikke findes i mange andre uddannelser, som du kan bygge videre på - enten i efterfølgende jobs eller på overbygningsuddannelser herhjemme eller i udlandet.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Til lands til vands og i luften... Uanset hvor og hvordan det foregår, er der brug for velkvalificerede medarbejdere til at løfte opgaverne. Effektiv logistik binder verden sammen – og er med til at sørge for, at forbrugere og virksomheder får varer til tiden. Både nu og i fremtiden.

Hvad er logistik?

 • Logistik indebærer målrettet styring af materialestrømme ved fremstilling og distribution af varer
 • Logistik står for helhedssyn og koordination på tværs. Hele tankegangen bag logistik er levering til tiden, ingen fejl og ingen unødvendige lagerbeholdninger
 • Gode informationssystemer, høj kvalitet og tæt samarbejde er andre nøgleord
 • Bedre indtjening, mere tilfredse kunder og glade samarbejdspartnere er resultatet, når virksomheder ansætter dygtige logistikmedarbejdere

Danske virksomheders internationale konkurrenceevne er af afgørende betydning

Har du forstand på logistik og transport, har danske virksomheder brug for dig. Gode medarbejdere med logistisk overblik er uundværlige, når danske virksomheder skal erobre nye markeder og vinde markedsandele.

Virksomhedernes evne til at klare sig i konkurrencen styrkes gennem omhyggelig analyse, planlægning og kontrol af produktions-, lager- og transporttider.

Som logistikøkonomen er din værktøjskasse fyldt med viden om forskellige transportmåder, forsikringsforhold, leveringsbetingelser, betalingsformer samt markedsføring.

Sprogundervisningen på logistikøkonomuddannelsen gør dig i stand til at handle både nationalt og internationalt.

Uddannelsens opbygning


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Studieordning

Du finder studieordningen under 'download'.
I studieordningen kan du bl.a. læse om:

 • Lovgrundlag
 • Formål
 • Semestrenes indhold
 • Prøverne
 • Dine rettigheder og pligter

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og Matematik C eller Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C

Erhvervsuddannelser:

 • Buschauffør i kollektiv trafik (trin 2)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Kranuddannelsen (trin 3)
 • Kørselsdisponent
 • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
 • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
 • Postuddannelsen (trin 3)
 • Turistbuschauffør
 • Vejgodstransportuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Engelsk B.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Engelsk B.

Hvis du søger ind på den danske Logistikøkonom, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Vejle: 87060

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Hvem skal søge i Kvote 1?

Du kan søge i kvote 1, hvis:

 • Du afslutter eller har afsluttet en gymnasial uddannelse

Hvem skal søge i Kvote 2?

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

Fordelingen mellem Kvote 1 og Kvote 2 er 50/50.

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Vinter

Vi forventer at oprette et blandet dansk/engelsk vinterhold i Vejle med studiestart den 1. februar 2018. Du kan søge ind på vinterholdet via denne hjemmeside fra cirka midten af september 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup.

Karrieremuligheder

Med en logistikbranche i rivende udvikling er logistikøkonomer eftertragtede. Der er jobmuligheder inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt. Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handels- eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber, såvel i Danmark som internationalt.

Typiske jobtitler er:

 • Logistikkonsulent
 • Eksportkonsulent
 • Produktionsplanlægger
 • Transportplanlægger
 • International marketingkonsulent
 • Indkøbskonsulent
 • Logistikchef
 • Eksportchef

Videreuddannelse 

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Autoteknolog
Vil du være leder eller rådgiver i autobranchen, som har overblik over stadig mere komplicerede værksteds-, salgs- og rådgivningsopgaver?
banner
Produktionsteknolog
Vil du have bred viden om praksis og teori inden for produktion, produktudvikling og salg/indkøb? Læs om denne uddannelse.
banner
Handelsøkonom
Vil du gerne opbygge kompetencer indenfor indkøb-, salgs- eller detailhandelsledelse? Læs om uddannelsen her.
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
Individuel kompetencevurdering