banner

Multimediedesigner

Multimediedesigner er for dig, der drømmer om at arbejde med design, kommunikation og multimedieproduktion.

På den 2-årige multimediedesigneruddannelse lærer du at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver, ligesom du lærer at deltage i implementeringen, styringen og vedligeholdelsen af multimedieproduktioner. Du kommer til at arbejde med flere aspekter af multimedieproduktion - både strategi, markedsanalyse, A/V produktioner, design af brugerflader og programmering af det endelige produkt. Allerede under studiet vil du komme til at arbejde i konkrete projekter i et netværk af kreative virksomheder.

Som multimediedesigner bliver du en slags 'akademisk håndværker', som beskæftiger sig med alle aspekter ved multimedieproduktioner - lige fra kommunikationsstrategi og markedsanalyse over design af brugergrænseflader til programmering af det, der i sidste ende ligger på internettet, smartphones eller tablets.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Film & Animation

Multimediedesigner i Odense udbød tidligere en toning af uddannelsen, hvor der var fokus på Film & Animation. Denne er fremadrettet integreret i den klassiske Multimediedesigneruddannelse.

 


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Multimediedesigneruddannelsen består af en fællesdel og en individuel del, hvor sidstnævnte ligger på 4. semester og byder på et specialiseringsforløb med valgfag og hovedopgave.

Fællesdelen

Fællesdelen består af fire overordnede emneområder med hver tre fag.

 • Kommunikation
 • Virksomheden
 • Visualisering og konceptudvikling 
 • Interaktionsudvikling.

Der ligger typisk 4-5 timer om dagen i et af emneområderne, sådan at du har mindst fire dage, du skal være på studiet.

Mentorordning

Udover den ’traditionelle’ undervisning i emneområderne har vi en række tiltag, som skal sikre, at du holder dig på sporet. Fra starten vil du blive udstyret med en mentor. Det er en underviser, som du mødes med et par gange per semester. Her kan I drøfte, om det går den rigtige vej, og om du selv synes, du er på højde med situationen, og hvad der kan gøres, hvis du har problemer.

E-portfolio

På studiet får du en e-portfolio. Det er din egen logbog over dit studie, som du skal vurderes på efter 1. semester. Det er ikke kvaliteten af dine ting, vi vurderer, men derimod kvaliteten af dig som studerende, der er oppe at vende. Derfor er e-portfolioet ikke så meget et udstillingsvindue, men mere tænkt som et læringsværktøj til dig selv.

Undervisingen

På 1. semester laver vi de grupper, du skal arbejde i – bl.a. ud fra din og dine medstuderendes læringsstil. Fra 2. semester skal du selv finde dine grupper. Vi hjælper! Men i modsætning til mange andre gruppebaserede uddannelser tvinger vi ikke nogen i bur med hinanden ud fra et ønske om, at I skal lære at være sociale. For det du har brug for at få med herfra er at være fagligt dygtig og god til at samarbejde om at lave de bedste projekter. 

Din hverdag vil veksle mellem teoretisk og praktisk undervisning og vejledning. På multimediedesigneruddannelsen taler vi ikke om lektier – du læser for din egen og din kommende arbejdsgivers skyld, ikke for vores. Samtidig skal du indstille dig på, at der skal skrives en del rapporter. 

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Digital media uddannelsen
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

3-årige Erhvervsuddannelser fra 2014-reformen

Alle erhvervsuddannelser, der er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, og som har en ordinær varighed på mindst 3 år, er adgangsgivende. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsen.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C.

Hvis du søger ind på den danske Multimediedesigner, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse inden for de sidste 6 år, f.eks. en Erhvervsakademi-uddannelse, en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 120 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du kan søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du skal søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du søger ind med adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter enten før 5. juli eller efter 5. juli, men før studiestart 1. september.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter enten FØR 5. juli eller EFTER 5. juli.
 • Hvis du først afslutter faget efter 5. juli, vil du højst kunne få et betinget optagelsesbrev fra os – betinget af, at du består faget inden studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 81310

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Du får svar på din ansøgning den 28. juli, uanset om du har søgt i Kvote 1 eller Kvote 2. Svaret bliver sendt til din E-boks. 

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Vinter

Vi forventer at oprette et vinterhold i Odense med studiestart 1. februar 2018. Du kan søge ind på vinterholdet via denne hjemmeside fra cirka midten af september 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Pierre Krabbe Christiansen

Karrieremuligheder

Eksempler på jobtitler for multimediedesignere er:

 • Webdesigner
 • Mobil/app-udvikler
 • Web og new media projektleder
 • Webmaster
 • Projektkoordinator
 • Planlægger 

Du kan også blive selvstændig.

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb og afslutningsprojekt. 

Du kan forvente at skulle bruge op til ca. 2.000 kr på bøger pr. semester. Første semester er dyrest i bogindkøb, men flere af bøgerne vil blive brugt gennem hele din uddannelse. Igennem studiet kan der også komme udgifter til studieture.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Pba. i digital konceptudvikling
Vil du gerne være i stand til at skabe fremtidens brugeroplevelser på nettet? Så læs mere om digital konceptudvikling her.
banner
Pba. i webudvikling
Pba. i webudvikling er for dig, der ser web- og multimedieteknologier som lovende fremtidige teknologier. Læs mere her.
banner
Datamatiker
Vil du bringe dine kreative evner som udvikler i spil i en branche, der er i konstant forandring? Så læs mere her.
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
sommerOptag 2017