Lys Rummet

Ideen er, at folk kan sætte sig ind i et lille mørkt rum, hvor man kan sidde og høre en god historie og samtidig få en masse visuelle indtryk., at rummet skulle være mørkt, er for at gøre det ‘hyggeligt’, og give folk lyst til at sætte sig ned. Da vi gennemgik ideen, indså vi, at vores tanke med at have både et lys- og skyggeshow kørende samtidig, ikke ville fungere optimalt. Vi valgte derfor kun at fokusere på lysshow, da vi følte det gav mest mening og det ville også skille sig mest ud, når man sidder i et mørkt rum. For at skabe kontrast, blev det valgt, at det skulle være et mørkt rum med lysshow på skærmene. Der blev diskuteret lidt om, hvorvidt om bænken skulle være rund eller halvmåne-formet, men kom til konklusionen, at hvis den er rund, vil det skabe en god kontrast til det firkantede rum og derfor blive et ‘fokuspunkt’ når man kom ind i lokalet.

Ideen om lysshowet er, at væggene skal fungere som blanke kanvas. Når der bliver valgt et emne på tabletten i midten af puffen, vil projektere placeret over puffen, vise lysshowet på væggene. Lysshowet skal fungere som tegninger der bliver tegnet samtidig med fortællingen. Hvis man forestiller sig en mand der kommer gående på væggen/ skærmen, vil manden først blive tegnet op, relativt hurtigt, og derefter bevæge sig i forhold til fortællingen, der bliver fortalt over højtalere. Hvis fortællingen ikke længere indeholder præcis denne mand, vil han bare forsvinde. Det er derfor ikke bare et billedshow, men at se noget hurtigt blive tegnet op, burde være noget, der hurtigt fanger folks opmærksomhed.

Dette er også gjort for, at både unge og voksne vil have nemmere ved at holde koncentrationen. Det har også været oppe til diskussion, om hvorvidt det skulle være en tablet i midten af puffen eller om det blot skulle være knapper. Det blev dog konkluderet, at tablet ville give den bedste interaktive oplevelse.

 

Prototypen blev udarbejdet af:

Emil Petersen           Kamilla Andersen           Kaja Susanna Dekker Madsen                     Tania Coquilla Lind