Den Danske Landsoldat

Vi kom til en konklusion at Fredericia Museernes primære fokus i deres installation, skal være på den militære historie byen har. Da denne historie ligger til grunde for voldenes opbygning og dermed også resten af Fredericias historie. Det vurderes derfor også, at den resterende historie vedrørende Fredericia, kan fortælles gennem Fredericias militærhistorie. I dette projekts HiFi-prototype, er der blevet lagt fokus på krigen i 1849, men det kan konkluderes at produktet kan bruges til alle Fredericias historiske aspekter.

Endeligt kan det konkluderes, at Fredericia Museerne vil kunne bruge en interaktiv tablet, til bedre at kunne forklare Voldens egen historie. Denne tablet skal indeholde, videoer, tekst, augmented reality og spil der fortæller Fredericias historie på en narrativ måde, som gør at brugeren kan leve sig ind i Fredericias historie på en spændende måde. Dette produkt vil holde sig inde for begrænsningerrne, da det ikke ændrer på voldenes udseende og kan bruges i alt slags vejr. Derudover vil produktet henvende sig til den ønskede målgruppe.

 

Prototypen blev udarbejdet af:

Erol Bakic                 Jeppe Lindrup Mygh                 Mathias Nørreskov Kastrup          Michel de Bourbon de Parme