Den Religiøse Fristad

Fredericia museum tager udgangspunkt i Fredericias historie og appellerer ikke til børns interesse og læring. Børnemuseer er museer der opfordrer børn til at være aktivt deltagende og bruge deres sanser. Med hjælp af forskellige redskaber og fremgangsmåder, er deres mål at opnå en læring og interesse hos børn. Børnemuseer adskiller fra andre museer ved at centrere omkring en bestemt målgruppe og sætte sig ind i deres behov og læring, hvor andre museer lader museumsbesøget være op til den besøgende. Hvor at Fredericia museum er et visuelt museum, hvor der ikke er noget interaktivt eller noget der appellerer til børn, vil det derfor ikke opnå børns interesse.

En løsning på problemet omkring hvordan vi kan udvikle et produkt der vil tiltrække og appellere til børn i 8-11 års alderen på et museum, har vi skabt et produkt til Fredericia Museum. En tilgang til at gøre museer mere interessante for børn i den alder, er børn der får lov til at være med aktivt i udstillingerne. Vi har taget vores refleksioner og skabt vores prototype til et interaktivt produkt, som efter undersøgelse, dækker et barns behov på Fredericia Museum.

Prototypen består af et kort og en rute som også kan findes på den digitale prototype. Den fysiske prototype linkes med den digitale, idet det skal være muligt at bevæge den fysiske figur samtidig med, at den bevæger sig på den digitale prototype. Prototypen, består af to dele - en digital og en fysisk - for at dække et barns behov hele vejen rundt. Den fysiske del af prototypen, skal give et barn noget at interagere med, således det er muligt at forbinde sin læring til noget fysisk. Den digitale del af prototypen, skal holde trit med børns udvikling.

 

Prototypen blev udarbejdet af:

Emilie Houlby Holm              Karina Graulund              Nasteho Hirsi Elmi                            Pernille Svanberg